Indledning

Generelt om tastaturet

Ved betjening af PS4 fra tastaturet gælder følgende:
  1. RETUR tasten anvendes til at returnere til forrige menu eller til at fortryde en påbegyndt indtastning af en parameter
  2. Pil tasterne ↑ og ↓ har forskellig funktion afhængigt af den aktuelle parameter. De kan f.eks. anvendes til at vælge mellem forskellige funktioner.
  3. Hvis en pil tast holdes nedtrykket vil den efter kort tid repeteres.

System opsætning

System opsætningen er menustyret. Man blader, ved hjælp af pil tasterne ↑ og ↓ mellem forskellige valg, der vises på nederste display linie. Man vælger en vist parameter sektion ved at trykke på: ENTER. Den øverste linie viser overskriften for den aktuelle menu.

Password

Der kræves PASORD for at få lov til at se og ændre PS4’s grundlæggende parametre. PASORDET indtastes efter et tryk på SYSTEM SETUP tasten.

Efter indtastning af det korrekte PASORD vises overskriften: SYSTEM SET-UP samt den første valgmulighed i hovedmenuen: INPUT SET-UP. Man kan nu vælge input parametrene ved at trykke på ENTER, eller man kan blade frem og tilbage i hovedmenuen med pil tasterne ↑ og ↓. Når man blader nedad ↓ får man første menupunkt når man blader forbi sidste punkt og når man blader opad ↑ får man sidste menupunkt når man blader forbi det første.

System opsætning hovedmenu

Linie 1: SYSTEM SET-UP
Linie 2: INPUT SET-UP
TAELLER SETUP
STRØM-UDG.SETUP Kun på PS4 med 128K ROM
PUMPE STYRING
LOKALE ALARMER
INITIER MEMORY
KOMMUNIKATION
SERVICE PROGRAM

bak