TÆLLER OPSÆTNING

Vælger man TAELLER SETUP under SYSTEM SET-UP ses teksten: TAELLER SETUP som overskrift i en undermenu med 24 valgmuligheder.

Linie 1: TAELLER SETUP
Linie 2: TLL.01 (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
TLL.02 (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
TLL.03 (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
o.s.v.
TLL.24 (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)

Antallet af tællere er på 24. Med piltasterne: ↓ og ↑ kan man vælge den af de 24 tællere man ønsker:

Linie 1: TLL.nn (tekst valg i menu for TAELLER SETUP)
Linie 2: VAERDI:
INPUT FLAG:
TAELL.TYPE:
DELER:
MAXIM:

Værdi. Viser tællerens aktuelle værdi. Værdien kan ændres fra tastaturet, hvilket er nyttigt, hvis tælleren skal nulstilles.

Input flag. Her indtastes nummeret på det interne flag, som tælleren skal tælle på. Se under Enkeltbit programmer om: Interne flag.

Tæller type. Man kan vælge mellem to typer: SEK og PULS. En sekund(SEK) tæller: tæller det antal sekunder, som input flaget er sat. En impuls(PULS) tæller: tæller én op hver gang inputflaget skifter fra 0 til 1 ( fra ikke sat til sat). Tæller typen vælges med en pil tast: ↓ eller ↑

Deler. Her indtastes en værdi større end 1 hvis man ønsker at tælle mindre end hvert sekund eller mindre end hver impuls. Eksempel: Ønsker man at tælle hvor længe et flag er sat i timer/10 (decitimer), så indtastes deler værdien: 360 (1 time = 3600 S så 0.1 time = 360 S).

Maxim. Her kan indtastes en værdi hvis man ønsker en anden værdi end default værdien, der er på 4.294.967.296. Dette er den absolut største værdi, som en tæller kan tælle til og denne værdi antages når MAXIM=0. Alle de 24 tællere har overløbsflag; det er de interne flag nummereret fra 152 til og med 175. Når en tæller når sin MAXIM værdi løber den over! D.v.s. at den begynder at tælle forfra med 0 og tællerens overløbsflag skifter status fra 0 til 1 eller fra 1 til 0. Eksempel: MAXIM for TLL.24 sættes til 360. Når TLL.24 har talt til 359 og skal tælle én op skifter den til 0, ikke til 360. Overløbsflaget, det interne flag 175, skifter f.eks. fra 1 til 0. Næste gang TLL.24 når 0 skifter overløbsflaget fra 0 til 1 og således fortsætter det. Tallet indtastes som 1 til 7 cifre + ENTER, eller som 8 cifre.


bak