LOKALE ALARMER

Vælger man LOKALE ALARMER under SYSTEM SET-UP ses teksten: LOKALE ALARMER som overskrift i en undermenu med 3 valgmuligheder.

Linie 1: LOKALE ALARMER
Linie 2: DIGITALE ALARMER
ANALOGE ALARMER
SYSTEM ALARMER

DIGITALE ALARMER

Med piltasterne: ↑ og ↓ kan man vælge den af de 32 digitale alarmer man ønsker:

Her bestemmes:

Alarm reset giver mulighed for, individuelt for den enkelte alarm, at bestemme en reset kode, så man kan gruppere alarmerne i op til 4 grupper. Reset koden vises og indtastes som 4 cifre (0 eller 1). Koden ændres først ved tryk på ENTER. Første plads refererer til reset kode 1. Næste plads - til reset kode 2 og så fremdeles. Denne parameter har kun betydning for nulstilling via seriel kommunikation. Aktivering af reset koderne 1,2,3 og 4 medfører aktivering af PS4's digitale udgang nr.10 i 2 sekunder, hvis man ønsker det (vælges under generel pumpe opsætning).

Eksempel: Hvis digital alarm 1, 2, 3 og 4 er sat op med hold, og reset koden for disse ser således ud:

så vil alle 4 alarmer kunne nulstilles af reset kode 4. Alarm 1 kan ligeledes nulstilles af reset kode 1. Alarm nr. 2 kan også nulstilles af reset kode 2. Alarm 3 kan også nulstilles af reset kode 3. Digital alarm 4 kan derimod kun nulstilles af reset kode 4.

Alarm udgang setup er den opsætning, som kontrollerer den pågældende alarms håndtering af de 16 digitale udgange. Så længe alarmen er aktiv (alarm flaget sat), slutter eller bryder den de digitale udgange, som her er tilkoblet den pågældende alarm. Bryde funktionen har 1. prioritet. D.v.s. hvis f.eks. 2 alarmer håndterer den samme digitale udgang. Den ene slutter udgangen, den anden bryder. Hvis begge alarmer nu er aktive, vil den digitale udgang være brudt.

Eksempel: Udgang opsætning for en alarm kan eksempelvis se således ud:

Linie 1: DIG.ALARM NR. 11
Linie 2: ---1--0--------1

De 16 pladser på display linie 2 refererer - fra venstre mod højre - til digital udgang nr. 1 til 16. En aktiv digital alarm nr. 11 vil her slutte digital udgang 4 og 16, samt bryde digital udgang 7. Digital udgang 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15 berøres ikke af digital alarm 11. Cursor angiver den plads, man p.t. kan overskrive med et 0, et 1-tal eller et '−' (minus). Cursor flyttes frem eller tilbage på pile tasterne. En evt. ny indtastning overføres først ved tryk på ENTER. Man kan fortryde en påbegyndt indtastning på RETUR tasten. Herved bibeholdes den oprindelige opsætning. Alarm ON filtrering bestemmer den tid, input til alarm kontrollen skal have været i alarm tilstand, inden det tilsvarende alarm flag sættes. Tiden indtastes i sekunder som 1, 2 eller 3 cifre + ENTER eller som 4 cifre.

Alarm OFF filtrering bestemmer den tid, input til alarm kontrollen skal have været i ikke alarm tilstand, inden det tilsvarende alarm flag igen nulstilles. Tiden indtastes i sekunder som 1, 2 eller 3 cifre + ENTER eller som 4 cifre.

Input program. Her indlægges alarm betingelserne i et enkeltbit program. Resultatet af dette program er input til den digitale alarm kontrol. Som default er de 32 digitale alarmer koblet direkte til de tilsvarende digitale indgange (1 - 32).


ANALOGE ALARMER

Med piltasterne: ↑ og ↓ kan man vælge den af de 16 analoge alarmer man ønsker:

ϒ mærkede parametre vedrørende analoge alarmer har samme funktioner, som beskrevet under de digitale alarmer. I det efterfølgende omtales blot de parametre, som afviger fra disse.

Hvis det behøves kan der indlægges en ekstra alarm betingelserne i et enkeltbit program. Resultatet af dette program og de analoge alarmbetingelser skal alle være sande før den analoge alarm udløses.

Alarmtyper:

Linie 1 AL.START AL.STOP Type nr.
Linie 2 A≥X A<X 1
A≥X A<Y 2
A−B≥X A−B<X 3
A−B≥X A−B<Y 4
A<X A≥X 5
A<X A≥Y 6
A−B<X A−B≥X 7
A−B<X A−B≥Y 8
A og B er målte eller beregnede værdier.
X og Y er bruger definerede grænseværdier.
Med piltasterne: ↑ og ↓ kan man vælge den af de 8 alarm typer man ønsker.
  1. Eksempel: Måles A til 80 cm og er X=64 cm, så sættes alarm type 1.
  2. Eksempel: Sættes desuden Y=70 cm, så sættes alarm type 2.
  3. Eksempel: Måles desuden B=5 cm, så sættes alarm type 4.

Hver input kanal kan vælges ud af 8 analoge input og 8 beregnede værdier ved hjælp af en talkode:

Kode Analoge input Kode Beregnede værdier
01 NIVEAU 09 Flow [rumfang/tidsenhed]
02 KANAL2 10 Overløbs flow [rumfang/tidsenhed]
03 KANAL3 11 Pumpe 1 ydelse [rumfang/tidsenhed]
04 KANAL4 12 Pumpe 2 ydelse [rumfang/tidsenhed]
05 KANAL5 13 Pumpe 3 ydelse [rumfang/tidsenhed]
06 KANAL6 14 Pumpe 4 ydelse [rumfang/tidsenhed]
07 KANAL7 15 Analog udgang [%]
08 KANAL8 16 Auxillary variable 1

Som default har de 16 analoge alarmer koblet kanal A på de 8 analoge indgange 2 og 2. Alarm 1 og 2 har kanal A tilkoblet analog indgang 1. Alarm 3 og 4 har kanal A koblet på analog kanal 2 o.s.v. Kanal B anvendes ikke i default opsætningen.

Input kanal A og input kanal B skal have samme enhed. D.v.s. at hvis kanal A er koblet til en analog indgang med enheden centimeter, så skal kanal B også kobles til en indgang eller en beregnet værdi med enheden centimeter.

Alarm NIVEAU X og alarm NIVEAU Y er grænse værdier for den pågældende analoge alarm. De indtastes med samme enhed, som det input kanal A har.


SYSTEM ALARMER

Linie 1 SYSTEM ALARMER
Linie 2 NET IND ALARM (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
NET UD ALARM (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
RESTART ALARM (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
WATCH DOG ALARM (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
PUMPE 1 UDKOBLET (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
PUMPE 2 UDKOBLET (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
PUMPE 3 UDKOBLET (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
PUMPE 4 UDKOBLET (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
Med piltasterne: ↑ og ↓ kan man vælge den af de 8 system alarmer man ønsker
Linie 1 NET IND ALARM (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
NET UD ALARM (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
RESTART ALARM (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
WATCH DOG ALARM (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
Linie 2 ALARM STATUS ϒ
AL.GEM STATUS ϒ
FJERNALARM STATUS ϒ
DISPLAY STATUS ϒ
AL.HOLD STATUS ϒ
AL.RESET ϒ
ALARM-UDG.SET-UP ϒ
AL.ON FLT: ϒ
AL.OFF FL: ϒ
ϒ mærkede parametre har samme funktion, som beskrevet under de digitale alarmer.
Linie 1 PUMPE 1 UDKOBLET (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
PUMPE 2 UDKOBLET (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
PUMPE 3 UDKOBLET (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
PUMPE 4 UDKOBLET (teksten kan være en anden, den er bruger variabel)
Linie 2 ALARM STATUS ϒ
AL.GEM STATUS ϒ
FJERNALARM STATUS ϒ
DISPLAY STATUS ϒ
AL.HOLD STATUS ϒ
AL.RESET ϒ
ALARM-UDG.SET-UP ϒ
AL.ON FLT: ϒ
AL.OFF FL: ϒ
INPUT PROGRAM
ϒ mærkede parametre har samme funktion, som beskrevet under de digitale alarmer.

Input program: Her indlæser man betingelserne for aktivering af system alarmen. Programmet består af en simpel enkeltbit proces, hvis resultat (0 eller 1) bestemmer om der er system alarm. Default værdien af enkeltbit programmet er aldrig sand! Fordi programmet har værdien af systemflag 118, der aldrig er sat.


bak