KOMMUNIKATION

Vælger man KOMMUNIKATION under SYSTEM SET-UP ses teksten: KOMMUNIKATION som overskrift i en undermenu med 10 valgmuligheder når der anvendes telefonmodem eller 4 valgmuligheder når der anvendes radiomodem.

Linie 1: KOMMUNIKATION
Linie 2: KOMMUN.PARAMETRE
MODEM TYPE (kun for telefon modem)
A/B MODEM: (kun for telefon modem)
ALARM TELEFON 1 (kun for telefon modem)
ALARM TELEFON 2 (kun for telefon modem)
OPS DELAY 1: (kun for telefon modem)
OPS DELAY 2: (kun for telefon modem)
TAVS Tmax S (kun for telefon modem)
SRO STYREUDGANGE
PASSWORD PS4WIN
STATION ID:
ALARMrMAXant (kun for radio modem)

KOMMUN.PARAMETRE

Linie 1: KOMMUN.PARAMETRE
Linie 2: KOMPORT: 0,1,2 ?

Kommunikationsportene 1 og 2 findes på udvidelses kortet, så en PS4 uden udvidelseskort har kun én kommunikations port nemlig port nr. 0. Hver port har 4 parametre: hastighed, paritet, antal databits og antal stopbits.

Linie 1: KOMMUNIK.PORT # Mulige værdier:
Linie 2: BAUDRATE: 300,1200,2400,4800,9600,19200
PARITET: Ingen,space,mark,lige,ulige
DATABITS: 7 eller 8
STOPBITS: 2 eller 1

Med piltasterne: ↑ og ↓ kan man vælge de parametre man skal bruge.

MODEM TYPE

Linie 1: MODEM TYPE (kun for telefon modem)
Linie 2: 2M / CCITT
2M / BELL
GVC_1200
SM-loSpeed 300
SM-loSpeed 1200
SM-loSpeed 2400
SM-loSpeed
SM hiSpeed

Med piltasterne: ↑ og ↓ kan man vælge det af de 8 telefon modemmer man ønsker.

A/B MODEM

…giver mulighed for at definere PS4's modem som A eller B modem. Skal der foretages opkald til en printer telefon eller lignende, vælges B modem, da en printer telefon altid besvarer et opkald som A modem.

ALARM TELEFON

Linie 1: ALARM TELEFON 1 (kun for telefon modem)
Linie 2: dddd…
Linie 1: ALARM TELEFON 2 (kun for telefon modem)
Linie 2: dddd…

…er de telefon numre, der foretages opkald til i tilfælde af opstået alarm, efter nedenstående tids skema, indtil der opnås forbindelse, og PS4 får mulighed for at aflevere alarmer:

1. opkald: alarm tlf. nr. 1 umiddelbart efter alarm
2. opkald: alarm tlf. nr. 1 efter 2 minut
3. opkald: alarm tlf. nr. 1 efter yderligere 5 minutter
4. opkald: alarm tlf. nr. 2 efter yderligere 2 minut
5. opkald: alarm tlf. nr. 2 efter yderligere 2 minut
6. opkald: alarm tlf. nr. 2 efter yderligere 5 minutter
7. opkald: alarm tlf. nr. 1 efter yderligere 2 minut
8. opkald: alarm tlf. nr. 1 efter yderligere 15 minutter
9. opkald: alarm tlf. nr. 2 efter yderligere 2 minut
10. opkald: alarm tlf. nr. 2 efter yderligere 15 minutter

Opnås ikke forbindelse efter 10. forsøg, foretages ikke yderligere alarm opkald, før stationen har været kaldt op, eller forsynings spændingen har været afbrudt.

De 2 telefon numre indtastes ved hjælp af tasterne 0 til 9 samt tasterne: STOP, DRIFT, SIM-DRIFT samt TVANGS DRIFT PUMPER, som indlæser henholdsvis: A, B, C, D. Bogstavet D anvendes ved indtastning af et OPS nummer. Telefon nummeret for OPS enheden indtastes - efterfulgt af et D - efterfulgt af de tal / karakterer, man ønsker udlæst på OPS enheden ved opkald. Telefon nummeret ændres først ved ENTER, eller ved indtastning af det 16. ciffer. Endelig kan man slette et indlagt telefon nummer ved −(minus) tasten. Indlæsning af telefon nummer fra tastatur er altså begrænset til 16 karakterer. Via modem kan nummeret strække sig over maximalt 20 cifre. Kun de 16 første udlæses i så fald på display.

OPS DELAY 1 er den pause, som forløber fra opkald af en OPS enhed, til afgivelse af den meddelelse, man ønsker ud på OPS-en. Den indtastes som enheder af 2 sekunder som 1 eller 2 cifre + ENTER, eller som 3 cifre. Default værdi = 5, som svarer til 10 sekunder. OPS DELAY 2 er den pause, som forløber fra afgivelse af OPS meddelelsen, til modem afventer klartone som kvittering for meddelelsen. Den indtastes ligesom DELAY 1 i enheder af 2 sekunder. Default værdi = 1, som svarer til 2 sekunder.

TAVS Tmax S. Dette er den maksimale tid der må forløbe uden data transmission på linien. Hvis der går længere tid uden aktivitet lægger PS4 røret på. Default er 20 sekunder og maksimum er 255 sekunder.


bak