Strømudgangs opsætning

Kun på PS4 med 128K ROM

Vælger man STRØM-UDG.SETUP under SYSTEM SET-UP ses teksten: STRØM-UDG.SETUP som overskrift i en undermenu med 7 valgmuligheder.

Linie 1: STRØM-UDG.SETUP
Linie 2: INPUT-KANAL:
FAKTOR:
OFFSET:
MINIMUM:
MAXIMUM:
STIG.MAX:
FALD.MAX:
BETINGET OFFSET

Input kanalen kan vælges ud af 8 analoge input og 8 beregnede værdier ved hjælp af en talkode:

Kode
Analoge input
Kode
Beregnede værdier
01
NIVEAU 
09
Flow [rumfang/tidsenhed]
02
KANAL2 
10
Overløbs flow [rumfang/tidsenhed]
03
KANAL3 
11
Pumpe 1 ydelse [rumfang/tidsenhed]
04
KANAL4 
12
Pumpe 2 ydelse [rumfang/tidsenhed]
05
KANAL5 
13
Pumpe 3 ydelse [rumfang/tidsenhed]
06
KANAL6 
14
Pumpe 4 ydelse [rumfang/tidsenhed]
07
KANAL7 
15
Analog udgang [%]
08
KANAL8 
16
Auxillary variable 1

Faktor. Et tal der angiver hvor mange procent udgangs strømmen skal ændre sig når signalet på input kanalen ændrer sig én enhed. Der multipliceres med 232 for at undgå store fejl i beregningen. For omregning fra procent divideres med 100. 232/100= 42.949.672,96.

Eksempel:
Input kanalen måler niveau i cm og man ønsker at udgangen ændrer sig −0.625% når niveauet ændrer sig 1cm. I så fald bliver: FAKTOR=−0,625×42.949.672,96 ⇒FAKTOR=−26.843.546[%/cm] når der afrundes til nærmeste hele tal.

Offset. Et tal der angiver hvor mange procent udgangs strømmen skal være på, når input kanalen måler 0. Der multipliceres med 216 for at undgå store fejl i beregningen. 216= 65.536.

Eksempel:
Input kanalen måler niveau i cm. Når den måler 0cm ønskes en udgangs strøm på 2,125%. Så bliver OFFSET=2,125×65.536 ⇔OFFSET= 139.264[%].

Minimum. Et tal der angiver den mindste udgangs strøm, der tillades. Tallet skal være mellem 0 og 100%. Der multipliceres med 216 for at undgå store fejl i beregningen. For omregning fra procent divideres med 100. 216/100=655,36.

Maximum. Et tal der angiver den største udgangs strøm, der tillades. Tallet skal være mellem 0% og 100%. Der multipliceres med 216 for at undgå store fejl i beregningen. For omregning fra procent divideres med 100. 216/100=655,36.

Eksempel:
Ønskes minimum=10% og maksimum=95%, så fås: MINIMUM=6554 og MAXIMUM=62259.

Stig.Max. Et tal der angiver den største stignings hastighed, der tillades. Tallet skal være mellem 0[%/S] og 1000[%/S]. Der multipliceres med 65,536 for at undgå store fejl i beregningen.

Fald.max. Et tal der angiver den største falde hastighed, der tillades. Tallet skal være mellem 0[%/S] og 1000[%/S]. Der multipliceres med 65,536 for at undgå store fejl i beregningen.

Eksempel:
Strømmen på udgangen må maksimalt stige med 5 procent per sekund og maksimalt falde med 100 procent per sekund. Så STIG.MAX=327 og FALD.MAX=6554.

BETINGET OFFSET

Linie 1: BETINGET OFFSET
Linie 2: OFFSET NR.  1-8?

I linie 2 kan man vælge mellem 8 betingede offset ved at bruge den nummertast, der svarer til offsettets nummer.

Med betinget offset kan man addere et offset til den værdi, der beregnes med de parametre der er omtalt herover. Resultatet afgives på den analoge udgang. Offsetet adderes kun på betingelse af at dels status er aktiv og dels af at det tilhørende enkeltbitsprogram beregner værdien: Sand. Der kan opsættes op til 8 forskellige betingede offsets. Hvis flere offsets opfylder betingelsen for addition, så adderes alle disse.

Linie 1: BET.  OFFSET   n (n=1,2,3,4,5,6,7,8)
Linie 2: BET.OFFS. STATUS aktiv eller inaktiv
VÆRDI [%] −100.0% ≤ værdi ≤ +100.0%
BET.OFS.PROGRAM

Betinget offset status viser, om det aktuelle betingede offset er aktiveret eller ej. Status skiftes på en af pil tasterne ↑ eller ↓

Ved hjælp af et enkeltbit program er der mulighed for at indlægge betingelser for addition af offset. Hvis resultatet af dette program er 1 (sand), så adderes offsettets vædi til den udgangsværdi der tidligere er beregnet.


bak