STOPPS4 tages ud af drift ved tryk på STOP tasten. De 4 relæudgange afbrydes og drift lampen slukkes
 

LysdioderDRIFTPS4 sættes i drift ved at trykke på DRIFT tasten. Det vil sige at der skabes forbindelse mellem de 4 NIVEAU udgange og de 4 RELÆ udgange. Status for såvel NIVEAUER og udgange indikeres med lysdioder på frontpanelet. Når PS4 er i drift blinker DRIFT lampen.
 

Alt.ALTERNERINGEN kobles til og fra med ALT.tasten. Status for alterneringen vises på display og ændres ved tryk på en af piltasterne pilopeller pilnedDer returneres til NORMAL DISPLAY ved tryk på RETUR tastenRETUR


SkylleprgSPECIELLE FUNKTIONER kan redigeres via denne tast. Når tasten aktiveres vises følgende display:
Linie 1: SPECIELLE FUNKT.
Linie 2: DOSERING SETUP
PRØVEUDT.SETUP
   
Linie 1: DOSERING SETUP
Linie 2: DOSERING STATUS
PULSTID[s]:
tMIN.P−>P:
tMAX.P−>P:
DOSER.BETINGELSE
 
Linie 1: PRØVEUDT.SETUP
Linie 2: PRØVEUDT.STATUS
m3-INP.KANAL:
m3/PULS:
PULSTID[s]:
P.UDT.BETINGELSE
 

Fra version 1.11 findes Sweep simulering ikke mere

bak