GSM 8404 Pumpestyring & Alarmenhed

gsm8404
 • 8+2 Digitale indgange.  Opdelt i 2 grupper
 • 4 Relæ udgange
 • 4 Elektrodeindgange.  Mulighed for Start/Stop pumper, detektering af overløb samt olie i vand
 • 1 Comport for fremtidig udvidelse, konfiguration
 • LED indikering for ind, udgange
 • Alarmering  via GPRS, GSM, SMS, E-mail, SRO, COMLI, PS4CenterMAX
 • Dataopsamling  via GPRS, GSM, SMS, SRO, COMLI, PS4CenterMAX
 • Mulighed for tilslutning af vandalsikker antenne
 • Konfiguration via PS4CenterMAX, SMS - Besked
 • Datalogger på 64 K - 16 kanaler
 • RTC Realtids UR
 • Mulighed for remote opgradering af operativsystem
 • Indbygget TCP/IP stak
 • Der er mulighed for at tilslutte en tryktransmitter med frekvensudgang til niveaumåling
Indhold

Tilslutnings oversigt

tilslutninger
Terminal nummer Tilslutninger
1+2 24 Vac (også DC se teknisk data)
3+4 +4,8V og GND
5+14 +12V isoleret og isoleret GND opto 1
6 til 13 Indgange 1 til 8
15+16 Relæudgang 1
17+18 Relæudgang 2
19+20 Relæudgang 3
21+22 Relæudgang 4
Terminal nummer RS 232 Com port
37 TX data udgående RS232 data
38 RX data indgående RS232 data
39 RS232 GND stel for RS232 port
RS232 kan anvendes til opsætning af pumpestyring eller til fremtidig udvidelse
Terminal nummer GSM Antenne
41 GSM stik GSM antennen tilsluttes et SMA hun stik
Terminal nummer Anvendelse af lysdioder
27 Modem status
3sek on / 3 sek off Søger efter GSM net eller ingen SIM kort
0,75 sek on / 3 sek off Er på GSM nettet.
0,75 sek on / 0,75 sek off Modtager opkald.
konstant on Data forbindelse er etableret.
28 Strømforsyning
on Der er tilsluttet forsyning
29 til 36 Indgang 1 til 8 on/off Når indgang 1 aktiveres lyser Led 1
Ditto indgang 2 til 8
43 Udgang 1 on/off Lyser når Relæ 1 er aktiveret.
44 Udgang 2 on/off Lyser når Relæ 2 er aktiveret.
45 Udgang 3 on/off Lyser når Relæ 3 er aktiveret.
46 Udgang 4 on/off Lyser når Relæ 4 er aktiveret.
Terminal nummer Tilslutninger
51 - 52 Indgang 13 og 14
52a Isoleret GND 2 kun for indgang 13 og 14

Princip diagram for ind og udgange

terminal1234
GND på terminal 3 må ikke forbindes til sekundær af trafoen.
Til jordforbindelse anvendes terminal 3.
Hverken terminal 1 eller terminal 2 må forbindes med jord eller terminal 3

I/O Samlet

Digitale indgange med intern forsyning

Digitale input intern forsyning

Digitale indgange med ekstern forsyning

Digitale input ekstern forsyning

ElektrodeindgangePrincip diagram for elektrodeindgange

Anvendelse eksempel for elektrodeindgange

På elektrodeindgange kan der også anvendes ON/OFF kontakter, eks.  En flydebold.Tekniske data GSM 8404 Pumpestyring & Alarmenhed

Mekaniske mål :
Højde 6,2 cm.
Dybde 8,5 cm.
Bredde 15,6 cm.
Vægt ca. 360 g
Montage
DIN skinne montering.
Strømforsynings krav :
AC: min. 18 Volt. Max 28 Volt min. 500mA
NB: Ved anvendelse sammen med nødstrømsmodul skal der anvendes
24Vac min 800mA for at det er muligt at lade batteriet op.
DC: min. 22 Volt. Max 40 Volt. min. 500mA
Kan leveres i 12 Volt DC version, forhør nærmere.
NB: GND på terminal 3 må ikke forbindes til sekundær af trafoen.
Ønskes jording gøres dette på terminal 3 og IKKE på sekundær af trafo.
Effektforbrug :
Uden nødstrøm 24Vac ca. 2VA standby
Relæudgang :
Max spænding 220 Vdc
250Vac
Max skiftekapacitet 60W, 62,5 VA
UL Kontakt dimensionering 250 Vac / 0,25 A - 62,5VA
30 Vdc / 2 A - 60W
Digitalindgang :
ON : Min 8 Volt. Max 30 Volt.
OFF : Max 'TBD'
Pulstæller : Max tælle frekvens 500Hz
High speed
indgang DI 8: Max tællefrekvens 2000Hz
Forsyningsudgang :
4,8 Volt forsyning må kun anvendes til produkter der er godkendt af Ørum & Jensen Elektronik A/S
Den isolerede +12 volt forsyning må KUN anvendes til de digitale indgange.
CPU / Memory :
HD64F2329F 384k Flash 32k SRAM
SRAM 512k Byte
Flash 512k Byte
Opdatering :
Mulighed for opgradering af operativsystem (Firmware), uden nedtagning af GSM 8404
Backup :
Backup tid af memory og realtids ur(RTC) minimum 10 år.
Alarmering :
COMLI protokol.
Bundgaard/Kruse protokol (PS4CenterMAX).
GPRS, GSM, SMS, E-mail, SRO, PS4CenterMAX
Dataopsamling :
GPRS, GSM, SMS, SRO, COMLI, PS4CenterMAX
Konfiguration :
SRO Anlæg.
PS4CenterMAX
SMS - Beskedder
Datalogger :
1 til 16 kanaler med max. 32000 målinger.


Beskrivelse af elektrodeindgange

Elektrodeindgangene udsender skiftevis 5V 4,5kHz AC ud på elektrodeindgange.
Når elektrodeindgangen belastes med 3-25 kΩ, skifter den tilsvarende udgang.
Samlet kapacitet mellem leder eller skærm må ikke overskride 6nF.
Der måles i forhold til GND på terminal 26a.

NB: Kablet ud til elektroder kan være et skærmet kabel eller evt. et UTP.
Det skærmede kabel, skærmer bedre mod støj men har også en højere kapacitet.  

Justeringsprocedure af følsomhed på elektrodeindgange

Justeres der til en højere følsomhed end 25 kΩ vil kabelkapacitet kunne trigge indgangen.

Udskiftning af sikring

Strømforsyningen i GSM 8404 er beskyttet med en 2AT 5×20 mm sikring.
Sikringen er monteret på printet i låget af GSM 8404.
Skal sikringen udskiftes, skal det ske med en af samme type.
sikrings placering

Eksempler

SMS med din regnmåler
Enkelt-husstands pumpestyring

Diverse

Isætning af SIM-kort
2403T  nødstrøms modul
GSM  antenner
Beregning af nedbør i GSM8×××

bak