GSM 8200 Alarm Modem

foto 8 Digitale indgange
2 Relæ udgange
1 Comport for fremtidig udvidelse og konfiguration
LED indikering for alle ind-, udgange
Alarmering via GPRS, GSM, SMS, E-mail, SRO, COMLI, PS4CenterMAX
Dataopsamling via GPRS, GSM, SMS, SRO, COMLI, PS4CenterMAX
Mulighed for tilslutning af vandalsikker antenne
Konfiguration via PS4CenterMAX, SMS - Besked
Datalogger på 64 K – 16 kanaler
RTC Realtids UR
Mulighed for remote opgradering af operativsystem
Indbygget TCP/IP stak
Der er mulighed for at tilslutte en tryktransmitter med frekvensudgang til niveaumåling


Indhold

Tilslutnings oversigt

tilslutninger

RS 232 Com port

Terminal nummer
29 TX data udgående RS232 data
30 RX data indgående RS232 data
31 RS232 GND stel for RS232 port

GSM Antenne

Terminal nummer
33 GSM stik GSM antennen tilsluttes et SMA hun stik

Beskrivelse af LED indikator.

Terminal nummer

19 Sync : 3sek on / 3 sek off
0,75 sek on / 3 sek off
0,75 sek on / 0,75 sek off
Konstant on 
Søger efter GSM net eller ingen SIM kort
Er på GSM nettet
Modtager opkald
Data forbindelse er etableret
20 Power : Led on Der er tilsluttet forsyning
21 til 28 Led Ind 1 til 8 Led on/off  Når indgang 1 aktiveres lyser Led 1
DiTo indgang 2 til 8
35 Relæ 1 Led on/off  Lyser når Relæ 1 er aktiveret.
36 Relæ 2 Led on/off  Lyser når Relæ 2 er aktiveret.

Princip diagram for ind og udgange

princip

Digitale indgange med intern forsyning

digitale indgange intern forsyning

Digitale indgange med ekstern forsyning

digitale indgange

Montering af SIM kort

SIM 1 SIM kortet er monteret under forpladen.

Start med at løfte front glas ca. 2mm i begge sider.

SIM 2 Løft forpladen i VENSTRE side.

SIM 3 Når forpladen er løftet skubbes SIMkortholderens låg
ca. 1 mm op. Derefter kan den løftes ud i bunden.
Sim kort monteres med kontaktfladen ind mod SIMkortholder.
Bemærk der mangler et hjørne på SIM kortet, det skal vende ned mod højre når SIMkortholderen er lukket.
Se pilen.

Tekniske data

Mekaniske mål :
Højde 6,2 cm.
Dybde 8,5 cm.
Bredde 10,5 cm.
Vægt : ca. 280 g
Montage : DIN skinne montering.
Strømforsynings krav :
AC: min. 18 Volt. Max 28 Volt min. 500mA
NB: Ved anvendelse sammen med nødstrømsmodul skal der anvendes 24Vac min 800mA for at det er muligt at lade batteri op.
DC: min. 22 Volt. Max 40 Volt. min. 500mA
Kan leveres i 12 Volt DC version, forhør nærmere.
NB: GND på terminal 3 må ikke forbindes til sekundær af trafoen.
Ønskes jording gøres dette på terminal 3 og IKKE på sekundær af trafo.
Effektforbrug : Uden nødstrøm
24Vac ca. 2VA standby
12Vdc under 0,5VA standby
Relæudgang :
Max spænding 220 Vdc

250Vac
Max skiftekapacitet 60W, 62,5 VA
UL Kontakt dimensionering 250 Vac / 0,25 A - 62,5VA
30 Vdc / 2 A - 60W
Digitalindgang :
ON : Min 8 Volt. Max 30 Volt.
OFF : Max 'TBD'
Pulstæller : Max tælle frekvens 500Hz
High speed: indgang DI 8: Max tællefrekvens 2000Hz
Forsyningsudgang :
4,8 Volt forsyning må kun anvendes til produkter der er godkendt af Ørum & Jensen Elektronik A/S
Den isolerede +12 volt forsyning må KUN anvendes til de digitale indgange.
CPU / Memory :
HD64F2329F 384k Flash 32k SRAM
SRAM 512k Byte
Flash 512k Byte
Opdatering :
Mulighed for opgradering af operativsystem (Firmware). Uden nedtagning af GSM 8200
Backup :
Backup tid af Memory og ur (RTC) minimum 10 år.
Alarmering :
COMLI Protokol.
Bundgaard/Kruse protokol (PS4CenterMAX).
GPRS, GSM, SMS, E-mail, SRO, PS4CenterMAX .
Dataopsamling :
GPRS, GSM, SMS, SRO, COMLI, PS4CenterMAX
Konfiguration :
SRO Anlæg.
PS4CenterMAX
SMS - Besked
Datalogger :
1 til 16 kanaler med max. 32000 målinger.


Udskiftning af sikring

Strømforsyningen i GSM 8200 er beskyttet med en 2AT 5×20 mm sikring.
Sikringen er monteret på printet i låget af GSM 8200.
Skal sikringen udskiftes, skal det ske med én af samme type.
Sikringsplads

Eksempler

SMS med din regnmåler
Enkelt-husstands pumpestyring

Diverse

2403T  nødstrøms modul
GSM  antenner
Beregning af nedbør i GSM8×××

bak