Nødstrømsmodul Type 2403T

Med batteri test funktion

2403t

Nødstrømsmodulet monteres mellem 24V trafo og udstyr der skal beskyttes mod netudfald.
Kontrolsignal føres fra nødstrømsmodulet til udstyr så der kan alarmeres om netudfald såfremt udstyret har denne mulighed.
I version 2403T er der mulighed for batteritest. Dette sker ved at styringen aktiverer batteritest indgangen, dette afbryder forsyningen til styringen efter ca.4 sekunder. Er batteriet i orden kører styringen vider uden svigt. Er batteriet dårligt og holder ikke testtiden ud, falder styringen ud og testen afbrydes. Her efter kan der senders en batterifejl fra styringen til SRO anlæg, PS4CenterMAX eller som SMS Besked


Tilslutning af Nødstrømsmodul

modultilslutning
NB! Ved forsyning fra nettet er udgangs spændingen ca. 33 Volt. Ved net udfald falder spændingen til batterispændingen ca 24-26Volt.

Tilslutning af batteritest funktion

Princip diagram

batteritest


Tekniske data

Mekaniske mål
Højde 6,2 cm.
Dybde 8,5 cm.
Bredde 10,5 cm.
Montering
DIN-skinne
Vægt
ca. 260 g
Forsynings krav
Forsynes gennem 24V transformator min. 24VA
24VAC min. 23 V, Max 33V
Kontrolsignal udgang
Kontrolsignaludgangen afgiver 24VDC max belastning 30mA
Kontrolsignalet har fælles stel (GND) med 24V batteri GND og 24 V Udgangs GND
På forlangende kan nødstrømsmodul leveres med 12V kontrol spænding.
Batteri kapacitet Batterikapacitet der kan anvendes på nødstrømsmodulet. 1,2 Ah til 14Ah.
Ladespænding 27V ±0,1V
Tilslutning af 24 Volt udstyr
NB! Ved forsyning fra nettet er udgangs spændingen ca. 33 Volt.
Ved net udfald falder spændingen til batterispændingen ca 24-26Volt.
Forventet drifttid på 24V 1,2Ah batteri
PS2000 : ca. 30min. - 2 timer. Afhænger af tilkoblet udstyr.
Tætningsgrad IP 20
Temperatur
Drift : −20 - +60 °C skal have mulighed for rimelig ventilation
Lager : −20 - +100°C
Sikringer
2 stk. 3,15AT 250V 5×20mm
Alarmgrænse
Kontrolsignal deaktiveres typisk 10-15 S. efter netsvigt.
Ret til ændringer forbeholdes.

Installationsvejledning

Monteringsrækkefølge:
24V batteri og udstyr skal tilsluttes til nødstrømsmodulet før der tilsluttes 24VAC.

Kontrolliste

Efter 24VAC er tilsluttet kontrolleres :
  1. kontrolsignalet er på 24V
  2. Batterispændingen stiger mod 27V
  3. korrekt opstart af udstyr.
  4. Forsyning til udstyr er på ca.33V

bak