Beregning af nedbør i GSM8×××

Regnvejr beregning er internt koblet på digital indgang 7, og kræver således regnmåler forbundet til denne.

Der skelnes mellem 3 situationer:

  1. TØRVEJR
  2. FØRSTE PULS
  3. REGNVEJR

TØRVEJR situation:

Ved power up startes altid op i TØRVEJR. Indtil første regnpuls detekteres, sættes øjebliksværdien for regnvejr = 0,0 [pulser/h].

Ved første puls sættes regnvejr = 0,5 [pulser/h], og der skiftes til FØRSTE_PULS situation.

FØRSTE PULS situation:

Hvis anden puls ikke detekteres inden for 1 time, skiftes tilbage til TØRVEJR situation.

Hvis anden puls detekteres, beregnes regn som:

regn=
1
brøkstreg
tanden puls−tførste puls
[pulser/h]

og der skiftes til REGNVEJR situation.

REGNVEJR situation:

Hvis næste puls detekteres, beregnes regn igen som:

regn=
1
brøkstreg
tnæste puls−tforrige puls
[pulser/h]

ellers - hvis tiden siden sidste puls overstiger tiden mellem de 2 forrige pulser, nedskrives regnvejr reciprokt fra sidst beregnede værdi mod 0,0 [pulser/h] indtil en time efter sidste puls, hvor der skiftes tilbage til TØRVEJR situation.

Regnmålinger

Beregning generelt:

Internt beregnes værdien som 32 bits floating point med en tidsopløsning på 1 mS. Udtrykket kan tolkes som gennemsnitsværdien af regnvejrets intensitet mellem 2 pulser, og beregningen foretages på den sidste af disse to og er derfor naturligvis forsinket i forhold til virkeligheden. Nøjagtigheden og realtime værdien af beregningen er derfor direkte proportional med antal pulser per mm fra regnmåler. Hvis tiden mellem 2 pulser er mindre end 500 mS, betragtes det som prel, og der ses bort fra den sidste puls. Den maximale øjebliksværdi udgør således 7200 pulser/timen.

Dataformat:

Resultatet af beregningen (regn) kan læses i AUX Måler 1 som pulser / time. Hvis regnmåler giver 1 puls per mm regn, vil resultatet kunne tolkes direkte som mm/h. Hvis regnmåler eksempelvis giver 5 pulser per mm regn, kan man anvende en Beregnet Måler, som programmeres til at multiplicere værdien fra AUX Måler 1 med 0,2, og i stedet læse værdien her.

Heltals udtrykket for resultatet op / nedrundes til det ønskede 'antal decimaler efter komma'. Denne skalering er nødvendig, hvis regn skal logges, da datalogger i GSM8200 / GSM8404 kun kan håndtere 16 bit heltal.


COMLI adresse floating point COMLI adresse heltal
AUX Måler 1 Register 40 Register 174
Beregnet Måler 1 - 8 Register 32 - 39 Register 166 - 173


bak