PS2000 terminal

PS2000 terminal

Vejledning for betjening

      Terminalens tastatur
      Normalvisning
Sys   System konfiguration
       Oversigt
       Index
Setp  PS2000 setpunkt menu
Pump  PS2000 nøgletal for pumper
*      Datavalg / display nr.
Alarm Visning af alarmer
Med hensyn til forbindelse mellem terminal og PS2000 og forbindelse mellem terminal og PC henvises til Tilslutning af terminal
Med terminalen er det muligt at betjene PS2000 på næsten alle områder uden at skulle etablere forbindelse mellem PS2000 og en PC med vores PS4CenterMAX program. Man kan:
Terminalen kan desuden anvendes til at 'bære' en opsætning fra et sted til et andet. Det vil sige fra PS4CenterMax til en PS2000 eller omvendt og fra en PS2000 til en anden. Den pågældende opsætning skal blot gemmes som back-up i terminalen.

Terminalens tastatur

tastegrupperinger Taste tekst
Tasternes betydning skifter
alt efter display. Betydningen
vises i display umiddelbart
over hver tast

Tasterne har den funktion
der står på terminalen ved
siden af tasterne

Tasterne anvendes til at
navigere i menuen og afslutte
visning i display eller
indtastning

De øvrige taster er til at
indtaste tal og tekst


F6  skifter mellem visning i normal størrelse og i dobbelt størrelse (zoom)
F7  anvendes når pumperne ikke skal styres alternerende (indkobles efter tur)
F8  får PS2000 til at styre pumperne alternerende efter en forud fastlagt plan
F9  sætter PS2000 i drift, det vil sige at de digitale udgange bliver aktive når niveau og alterneringsbetingelser er opfyldte
F10  pumpestyringen ophører, det vil sige at ingen udgange aktiveres uanset om et eller flere pumpeniveauer måtte være aktive.
down
 flytter cursoren en linie ned i display. *)
up
 flytter cursoren en linie op. *)
PgDn
 flytter cursoren en side ned i display. Ved normal visning skiftes til næste side
PgUp
 flytter cursoren en side op. Ved normal visning skiftes til foregående side
right
 vælger menu, som cursoren står på. Går udad i menu-træstrukturen. *)
left
 går tilbage i menu-træstrukturen. *)
enter
 Benyttes til at acceptere en parameter indtastning eller skifte mellem ON og OFF for en logisk parameter eller vælge et menupunkt. *)
esc
 anvendes til at forlade en parameter indtastning eller at gå tilbage i menutræet uden at ændre noget. *)
del
 anvendes til at slette en karakter i forbindelse med retning af fejlindtastning
(* Tasten har ingen virkning i normalvisning

Normalvisning


Visning af alarmer


PS2000 nøgletal for pumper


PS2000 setpunkt menu

Efter  F2 i normalvisningen vises PS2000 setpunkt menu. Dens struktur kan eksempelvis se ud som vist her. Underpunkternes antal og navne varierer med den aktuelle PS2000 -opsætning og -hardware konfigurering. Se System konfiguration
I setpunktmenuen er fokus altid på en linieder begynder med: ' > '. Hvis fokus skal flyttes til en linie uden ' > ' skal fokus flyttes til venstre eller ud af menustrukturen.
Man flytter fokus op og ned med Up og  Down tasterne eller med  PgUp og  PgDn tasterne
Fokus flyttes til højre ind i menustrukturenmed tasten: Right eller liniens parameter åbnes for redigering.
parameter - redigering foregår ved at indtaste en værdi og afslutte med  Enter
Der skal tastes Left for at flytte fokus til venstre eller ud af menustrukturen. Med ESC -tasten kan man også gå ud af menustrukturen Antallet af setpunkter afhænger af PS2000's Hardware konfiguration!
back