Tilslutning af betjeningsterminal.

For at det er muligt at forbinde betjeningsterminalen med et kabel, der kan monteres igennem PG bøsninger, er der anvendt et stik, der har skrue terminaler. Der skal anvendes 2 kabelbindere som trækaflastning på dette stik.

Kabel PS2000 til betjeningsterminal.

Betjening kabel
PS2000 Farve Funktion Betjeningsterminal Farve
Pin 5 grøn/skærm GND 1 grøn/skærm
Pin 2 orange Data ind i PS2000 fra Betjeningsterminal 2 orange
Pin 3 rød Data ud af PS2000 til Betjeningsterminal 3 rød
Pin 6 blå + 5Volt til forsyning af Betjeningsterminal 4 blå

+ 5Volt til forsyningsspænding må kun anvendes til forsyning af betjeningsterminalen.


RS232-terminal F/DB9.  V.24/V.28 RX/TX snitflade til betjeningsterminal.
+5VoltDC til terminal forsyning.


Tilslutning af PC.

Kablet mellem PS2000 og Pc’er er et standard DB9hun - DB9han kabel.
Dvs. pin 1→1, 2→2, osv.


back