Tilpasning af normalvisning

De mulige visningers antal og navne varierer med den aktuelle PS2000 -opsætning og -hardware konfigurering. Se System konfiguration

Mulige visninger, oversigt
Digitale flag Digital indgang

Ext.dig.indgang

Digital udgang

Digital status

Analog status

System status

Kontrol status

Tæller periode

Tæller overløb

Transmitterfejl

SROstyringflag

Dato/tidsflag

Pumpe driftstat

Systemflag

Konstanter
Målerdata Lineær måler

Beregnet måler

Ext.måler

Tabel måler

Tab.måler total

Øjebliksflow

Pumpeydelse

Totalflow

Beregnet dHdT
Tællerdata Generel tæller

Beregnet tæller

Ext.tæller

Pumpe startflag

Pumpe drifttid

Tabel måler total

Totalflow
Konstantdata Konstant 01

Konstant 02

o.s.v
Serv.tællerdata Serv.pulstæller

Serv.tidstæller
Skillelinie     <Tom linie>

--------------------

....................

********************

____________________

Mulige visninger


back