System konfiguration

Efter  F1 i normalvisningen vises  System konfiguration. Dens struktur kan eksempelvis se ud som vist her. Underpunkternes antal og navne varierer med den aktuelle PS2000 -opsætning og -hardware konfigurering.
I menuen er fokus altid på en linie derbegynder med: ' > '. Hvis fokus skal flyttes til en linie uden ' > ' skal fokus flyttes til venstre eller ud af menustrukturen.
Man flytter fokus op og ned med Up og  Down tasterne eller med  PgUp og  PgDn tasterne
Fokus flyttes til højre ind i menustrukturenmed tasten: Right eller liniens parameter åbnes for redigering.
parameter - redigering foregår ved at indtaste en værdi og afslutte med  Enter
Der skal tastes Left for at flytte fokus til venstre eller ud af menustrukturen. Med ESC -tasten kan man også gå ud af menustrukturen
Når display viser :  >> Flyt komma <<   lige over funktions tasterne F1 til F5 betyder det at kommaplaceringen kan ændres med disse. F1 og F2 flytter kommaet mod højre, så der vises færre decimaler. F4 og F5 flytter kommaet mod venstre, så der vises flere decimaler.


Menu oversigt

PS2000 opsætning
Indgange
Digitale indgange
Ekst.dig.indgange
A/D Konvertere
Ekst.A/D Konvertere

Udgange
Digitale udgange
D/A konvertere

Målere
Lineære målere
Ext. målere
Tabel målere
Beregnede målere
Konstanter
Flow beregning

status/alarmflag
Digitale statusflag
Analoge statusflag
System statusflag
Kontrol statusflag
DatoTid statusflag

Tællere
Generelle tællere
Eksterne tællere
Beregnede tællere
Service tællere

Pumpestyring
Niveaukontrol
Alterneringkontrol
Udgang kontrol

Kommunikation
Stations ID
CenterMax Pasord
Comli OvFørTabel
CMax OvFørTabel
Uart Parametre
Terminal Parametre
Alarmering Setup

SROstyreudgange
Start 1.pumpe   f.eks.

PS.Fjernstyring
Fjern kommando 1   f.eks.

Datalogger
Logkanal 01   f.eks.

Hardwarekonfig


Externedata
Slave dataoverførsel
Master dataoverførsel
Dataoverførsel
Gem aktuel opsætning
Hent bakup opsætning
Auto Overførsel
PS2000 IDnummer
Datainterval[mS]
Datatimeout[sek]

PS2000 systemdata
Program datotid
Sidste restart
Sidste <Stil Ur>
Antal flash
Eraseforsøg
ProgrForsøg
PreWrForsøg
VProgram [mV]

Terminalprogram dato


Testprogrammer
Tastatur test
Ramtest
Lokal debug
PS2000 debug
Watchdog test

Overfør startværdier


Stil ur


Index

A/D Konvertere
Alarmering Setup
Alterneringkontrol
Analoge statusflag
Antal flash
Auto Overførsel
Beregnede målere
Beregnede tællere
CenterMax Pasord
CMax OvFørTabel
Comli OvFørTabel
D/A konvertere
Datainterval[mS]
Datalogger
Dataoverførsel
Datatimeout[sek]
DatoTid statusflag
Digitale indgange
Digitale statusflag
Digitale udgange
Ekst.A/D Konvertere
Ekst.dig.indgange
Eksterne tællere
Eraseforsøg
Ext. målere
Externe data
Fjern kommando 1    f.eks.
Flow beregning
Gem aktuel opsætning
Generelle tællere
Hardware konfig
Hent bakup opsætning
Indgange
Kommunikation
Konstanter
Kontrol statusflag
Lineære målere
Logkanal 01    f.eks.
Lokal debug
Master dataoverførsel
Målere
Niveaukontrol
Overfør startværdier
PreWrForsøg
Program datotid
ProgrForsøg
PS.Fjernstyring
PS2000 debug
PS2000 IDnummer
PS2000 opsætning
PS2000 systemdata
Pumpestyring
Ramtest
Service tællere
Sidste <Stil Ur>
Sidste restart
Slave dataoverførsel
SRO styreudgange
Start 1.pumpe    f.eks.
Stations ID
status/alarmflag
Stil ur
System statusflag
Tabel målere
Tastatur test
Terminal Parametre
Terminalprogram dato
Testprogrammer
Tællere
Uart Parametre
Udgang kontrol
Udgange
VProgram [mV]
Watchdog test
back

Menustruktur


Menustruktur for systemflag


Menustruktur for måler


back