PS2000 Teknisk specifikation

Pumpestyring for op til 5 pumper

Udseende PS2000
Tilslutninger.
4 Analog indgange 0-20mA / 4-20mA 10bit opløsning.
6 Digital indgange Digitale indgange er galvaniske adskilt fra resten af elektronikken.
6 Digital indgange/AC elektrode indgange, vælges en af gangen. Digitale indgange er galvaniske adskilt fra resten af elektronikken.
Digital 24Volt ud 2 stk. max : 240mA i alt.
Analog 24Volt ud 1 stk. max : 100mA.
5 Relæ udgange 250Vac 6A ohmsk belastning
Kommunikation RS485-multidrop.

RS232, DB25. for SRO. DTE snitflade til modem

RS232-programmeringsterminal,  DB9.
Strømforsyning AC/DC.
Kontrolsignaler.
Lysdiode indikering Udgang 1 / 2

P1 / P2 Fejl

Vandstand alarm

Disp. Alarm

Internt niveau 1 / 2

Leveres med skrueterminaler eller stikbare skrueterminaler. 2,5mm 2

LCD Display / Tastatur (option):

Pumpestyringen kan leveres med LCD Display samt tastatur med mulighed for:

 1. Visning af diverse status samt registrerede værdier
 2. Editering af styringsparametre

Specifikationer

Mekaniske mål

Højde med DIN-skinne beslag ca. 60mm

Vægt : ca. 1400 gr.

Strømforsynings krav 

AC: min. 17 Volt. Max 28 Volt min 24VA
DC: min. 10 Volt. Max 40 Volt.min 24VA

Strømforsynings-indgang, digital og analog udgangs-spænding er sikringsbeskyttet.

Relæudgang :

Max strøm 6A. ohmsk belastning
Max. Spænding 250 Vac.

Analogindgang :

0-20mA / 4-20mA 10bit opløsning, indgangsimpedans 115 ohm.
Max. Input, uden overflow på AD-konverter 22mA.

Digitalindgang :

ON : Min 12 Volt. Max 30 Volt.
OFF : Max indgangs spænding 5 Volt eller max 1mA.
Gælder for alle 12 indgange.
Digitale indgange er grupperet 6 og 6 med hver sin stel
Der vælges med en jumper ved de 6 indgange om det er digital indgang eller AC-elektrode indgang

AC elektrode indgange :

Aktiveres ved en belastningen på 3-25 kohm, grænseværdi justeres fælles.
Der måles med en AC spænding på 5 Volt, 5-10 kHz i forhold til fælles stel.

Kommunikation :

RS485-multidrop. Max 3 slaveenheder og 4 master med hver 3 slave. Mulighed for galvanisk adskillelse
RS232-modem M/DB25. V.24/V.28 fuld snitflade inklusiv Power management styring af modem.
RS232-terminal F/DB9. V.24/V.28 RX/TX snitflade til håndterminal.
Ekstraudstyr
Niveau måler.
Modem: fra 300bps til V.90, transient beskyttet.
Håndterminal med LCD display og keyboard.
Nødstrøm til alarmopkald.
GSM modem.
Radio modem.

Logning :

Comli logger Max. 32000 målinger pr. kanal.
Max. 16 kanaler

Kommunikations protokol :

Comli protokol.
PS4 Center


Anvendelse eksempler :

Digitale indgange:

Startelektrode niveau 1
Startelektrode niveau 2
Stopelektrode niveau 1
Stopelektrode niveau 2
Højvand elektrode
Lavvand elektrode
Fejl pumpe 1
Fejl pumpe 2
Drift pumpe 1
Drift pumpe 2
Alarm reset
kWh måler indgang

Analoge indgange:

Niveaumåler
Strømmåler P1
Strømmåler P2
Niveau 2 / disponibel indgang

Digitale udgange:

Startudgang P1
Startudgang P2
Alarmudgang
Alarmreset pulsudgang
Alarm 2 / disponibel udgang

LED Indikering:

Internt niveau 1
Internt niveau 2
Pumpe udgang 1
Pumpe udgang 2
Fejl pumpe 1
Fejl pumpe 2
Vandstand alarm
Disponibel alarm

Styring

Styring af 1, 2, 3, 4 eller 5 pumper, evt. i alternerende drift, ved:

 1. Elektroder for start / stop
 2. Niveaumåling + indlagte start/stopniveauer

Alternering mellem pumperne kan udføres:

 1. Efter hver nedpumpning
 2. Ved overskridelse af indlagt grænseværdi for sammenlagt drifttid
 3. Efter hver nedpumpning, eller ved overskridelse af indlagt grænseværdi for denne nedpumpning

Nødstyring kan etableres ved:

 1. Digitalt højvandsignal + Niveaumåling invalid (Niveaumålingsstyring)
 2. Måling af højt niveau (Elektrode-styring)

Pumpefejl:

Fejl for pumpe(r) kan konstateres ved:

 1. Digitalt fejlsignal (thermofejl / klixon)
 2. Manglende digitalt driftsignal
 3. Over / underskridelse af indlagte grænseværdier for målt strømforbrug
 4. Overskridelse af indlagt grænseværdi for nedpumpningstid


Alarmer

Vandstand alarm:

Vandstand alarm kan konstateres ved:

 1. Digitalt signal
 2. Over / underskridelse af indlagt grænseværdi for målt niveau

Der kan alarmeres via digital udgang og/eller SRO snitflade.

Disponible alarmer:

Disponibel alarm konstateres ved:

 1. Digital indgang.
 2. Overskridelse af indlagt alarmniveau for disponibel analog indgang
 3. Underskridelse af indlagt alarmniveau for disponibel analog indgang

Der kan alarmeres via digital udgang og/eller SRO snitflade.

System alarmer:

Der registreres system alarm ved:

 1. Power down / Power up
 2. Watch dog alarm
 3. Program CRC fejl
 4. System restart alarm
 5. Parameter download

Der kan alarmeres via digital udgang og/eller SRO snitflade.


Registreringer

Registrering af start / timetal:

Driftstællere kan opdateres ved:

 1. at en pumpeudgang aktiveres
 2. at et driftsignaler detekteres

Registreringer i forbindelse med nedpumpning:

Efter hver nedpumpning kan følgende registreringer udføres:

 1. Øjebliksværdi for flow beregnes, når første pumpe starter.
 2. Pumpeydelse beregnes, når den enkelte pumpe stopper (og ingen anden pumpe kører.
 3. Summering af det beregnede flow til  behandlet volumen.
Registrering af alarmer:

Følgende alarmer registreres med tidspunkter for start og ophør:

Én alarmregistrering beslaglægger i størrelsesorden 10 bytes, og registreringerne logges i ringbuffer.


Tællere

Der kan allokeres op til 32 generelle tællere med følgende individuelle parametre:

 1. Tæller aktiv / inaktiv ( Overordnet aktivering af tæller )
 2. Tæller type ( Pulstæller eller sekundtæller )
 3. Kildeflag ( Bestemmer flag for optælling af pulser eller sekunder )
 4. Aktiveringsflag ( Optælling sker kun, så længe det valgte flag = SAND)
 5. Resetflag ( Nulstiller tælleren og resetter overløbsflag, så længe det valgte flag = SAND)
 6. Overløbsværdi ( Bestemmer værdien, hvor tæller nulstilles, og overløbsflag skifter status )
 7. Tæller interval ( Periodeflag skifter status, hver gang tilvæksten = ´Tæller interval´ )
 8. Tæller deler ( Bestemmer tællerens interne deler )
 9. Tæller faktor ( Bestemmer tællerens interne faktor )

12 + 12 dedikerede tællere vedligeholdes for optælling af begivenheder samt varighed af signaler på de 12 digitale indgange. 


Terminaloversigt

Klemmer

Monteringseksempler

PS2000 monteret med modem

Transientbeskyttet modem monteret direkte ovenpå PS2000.
Den samlede højde med modem er 9cm plus DIN skinne.
Modem strømforsynes gennem fladkabel til PS2000.

PS2000 med modem

PS2000 og Modem monteret på DIN skinne i FiBox EK-OE kasse (30×30 cm) uden mellemramme.

i Fibox

PS2000 monteret med modem og PR-PSU.

PS2000 med PR 2222-B1 (24V2A) strømforsyning.

i Fibox med strømforsyning


PS2000 Betjeningsterminal

Betjeningsterminal

Tekniske data.

Visning af driftdata.
Flytning af logdata fra PS2000.
Flytning af opsætning til og fra PS2000.

PS2000 og GSM kommunikation

GSM modem M20
Siemens M20 data modem kan tilsluttes direkte til PS2000.

Tekniske data.


Nødstrøms modul

Nødstrømsmodul 2403T

Tilslutning af 24VAC direkte til PS2000 uden nødstrøm

Tilslut 24V

Bemærk at sekundær af trafoen IKKE MÅ forbindes til jord. De 24VAC ensrettes og anvendes direkte til DC-DC konverter. Minus terminalen af ensretteren er for bundet til GND Terminal nr ”3” , ”23” og ”Analog GND” . Hvis der ikke anvendes separat forsyning til RS485 snitflade er ”RS485 GND” også forbundet til GND


Sikringer i PS 2000

Alle sikringer er SMD sikringer. For at udskifte sikringer skal der anvendes en spidstang.


bak