Frekvensmåling og flowmåling med GSM8×××FL

Flowmålerne GSM8200FL og GSM8404FL har de samme specifikationer som GSM8200 og GSM8404 med undtagelse af at de kan måle frekvens som det er beskrevet her.

FL8200 / FL8404 frekvens input 0.1 - 250Hz:

gsm8200-FLFysisk tilslutning:

Input/Output allokering:

Opsætning af A/D konverter:

Opsætning af lineær måler for øjebliksværdi:

Øjebliksværdi:

Hvis flowmåler giver 43,245 pulser per liter, og resultatet ønskes skaleret i liter / sekund, indtastes Maximum skalering som : 250 ∕ 43,245 = 5,781. Ønskes resultat præsenteret i m3 / time, skal Maximum skalering for den samme flowmåler være: 900 ∕ 43,245 = 20,812. Tallet 900 fremkommer som 250 × 3600 [sek/time] ∕ 1000 [l/m3].

Summeret mængde:

Vælg en generel tæller for optælling af pulser på digital indgang 8 med en delefaktor på 1. Indsæt Antal pulser / ønsket mængdeenhed for den pågældende flowmåler som en af de 16 Konstanter. Vælg en Beregnet tæller, sæt Opdaterings trigger flag til TRUE og indlæg følgende beregningsprogram:

Tæller01 (hvis tæller 1 er valgt som pulstæller)
Konst01 (hvis konstant 1 er valgt som puls/liter konstant)
DIVIDE
END

Herefter læses summeret mængde i den ønskede enhed som Beregnet tæller 1 (hvis BT1 er valgt). Denne omvej er nødvendig, hvis Antal pulser / ønsket mængdeenhed ikke er et heltal, da de generelle tællere kun kan operere med heltal som delefaktor.

Transmitter systemstatusflag:

Systemflag for frekvens lav eller høj aktiveres, hvis frekvens input falder uden for området: 0.1 til 500 Hz (0.04 - 200 % af skaleringsområde)

Systemstatus 5 = Input frekvens mindre end 0.1 Hz
Systemstatus 6 = Input frekvens større end 500 Hz

Digital indgang 8 lysdiode indikering:

Hvis frekvens input er inden for området, blinker lysdiode for digital indgang 8 kortvarigt een gang hvert tredie sekund.
Hvis input er mindre end 0.1 Hz, følger lysdiode signalet på indgangen; hvis input er større end 500 Hz, blinker/lyser lysdiode tilfældigt.

Skalerings værdier for DIN/ISO PVC rør med måler SIGNET 2536
Rørtype Rørdiameter [mm] Skalering Max for [l/s] Skalering Max for [m3/h] Summering konstant for [liter] Summering konstant for [m3]
DN15 20 1,946 7,007 128,45 128450
DN20 25 3,897 14,027 64,16 64160
DN25 32 6,366 22,918 39,27 39270
DN32 40 11,116 40,018 22,49 22490
DN40 50 18,248 65,693 13,7 13700
DN50 63 31,807 114,504 7,86 7860
DN65 75 54,113 194,805 4,62 4620
DN80 90 75,758 272,727 3,3 3300
DN100 110 116,279 418,605 2,15 2150
DN150 160 231,481 833,333 1,08 1080
DN200 225 462,963 1666,667 0,54 540


bak