Opsætning af kommunikation i PS4

En række ny modem- og alarmparametre er tilføjet efterhånden som anvendelsen af GSM modemmer og SMS alarmering er vokset.

Mange af de ny parametre og nogle af de gamle kan kun redigeres med PS4CenterMAX programmet. Her gennemgås alle parametre og den måde de vises og redigeres i PS4CenterMAX. Nogle af de viste parametre har helt mistet deres betydning og andre er praktisk taget uden betydning. Det gælder parametre i forbindelse med OPS, da OPS systemet er helt afviklet fra tele-selskabernes side  og det gælder en parameter som 'omvendt opkald' der nogle steder tilbage i tiden anvendtes på langsomme modems.

1.Vindue: Kommunikation
2.Vindue: Opkaldssekvens
3.Vindue: Modemtyper
4.Vindue: SMS Alarmering
5.Vindue: Ekstra modeminit
6.Vindue: Ekstra GSM tlfnr

1.Vindue: Kommunikation

kommunikation

2.Vindue: Opkaldssekvens

opkaldssekvens

3.Vindue: Modemtyper

modemtyper

Det der står i sidste række (Maa ikke vælges o.s.v) har et helt andet formål og fortolkes specielt i PS4 med versionsnummer op til 1.04. Oplysningerne anvendes til udsendelse af SMS alarmer som også kræver en speciel formatering af Alarm tlfnr 1 henholdsvis Alarm tlfnr 2. Nummeret skal indledes med bogstav: "C" og indeholde en talkode umiddelbart efter nummeret kun adskilt med bogstav: "C". For eksempel: C20304221C001
Fra og med PS4 version 1.10 gælder disse specielle fortolkninger ikke mere og alle rækker i vinduet Modemtyper fortolkes på samme måde. Alarm tlfnr 1 og Alarm tlfnr 2 må nu kun indeholde telefonnumre. Se næste vindue: SMS Alarmering, som angår udsendelsen af SMS alarmer.

4.Vindue: SMS Alarmering

SMS alarmering

5.Vindue: Ekstra modeminit

ekstra modeminit
Betydningen af de viste AT-kommandoer er:
Formål
AT kommando
Lysdiode signaler på modem TC35 gøres identiske med signalerne på modem MC35 AT^SSYNC=1
Spær roaming, Teledanmark mobil: AT+COPS=1,2,23801
Spær roaming, Sonofon: AT+COPS=1,2,23802
Initialiseringen gemmes i modem
AT&W

Der må ikke afgives andre AT kommandoer sammen med AT+COPS kommandoen.

NB: Hvis GSM modemmet spærres på en anden operatør, end den som har formidlet SIM-kortet og der ikke er nogen roaming aftale mellem disse operatører, skal der en mand ud til den pågældende station for manuelt at skifte operatør.

6.Vindue: Ekstra GSM tlfnr

ekstra gsm telefonnumre
Med disse numre er der mulighed for at foretage 1, 2, 3, 4, eller 5  SMS og/eller e-mail alarmer i for bindelse med én enkelt alarm. Numre der indlæses her vil blive kaldt op hver gang der bliver kaldt op til Alarm tlfnr 2. Se Kommunikation og Opkaldssekvens.

bak