Med SMS (Small Message System) kan PS4 foretage alarmering og informering om alarmtilstande over GSM telefon nettet. PS4 skal være forsynet med et program beregnet til formålet.


SMS alarmering:

Hvis første karakter i alarmTelefonNummer 1 og/eller 2 = 'C' (stort C), alarmeres via SMS.

Opkald til SMS Server:

Der udføres opkald til teleDKServer med subset af ERMES UCP protokol ved modemKommando - hentet fra PS4 OpkaldsParameter for Modemtype 8. Eks: "ATDT90131201" Husk "ATDT" med evt. speciel initialisering mellem "AT" og "DT". Modemtype 8 må ikke vælges som Modem

AlarmTelefonnummer format ved SMS Opkald:

Efter 'C' i alarmTelefonNummer indlæses nummer (8 cifre) på den mobil- telefon, som skal modtage alarmerne. Indlæs herefter endnu et 'C' - efterfulgt af et eller flere cifre (0-9) som numerisk ID for understation. Dette felt må ikke være tomt! Der skal være mindst 1 ciffer. Eks: "C12345678C007" Udsender alarm til mobilTelefon 12345678 med numerisk station ID = "007".

Understation Tekst:

AlfaNumerisk ID for understation indlæses som PS4 InitialiseringsParameter for Modemtype 8. Hvis der ønskes 'mellemrum' i teksten, indlæses den som '_' (underscore). Eks: "Sønderå_Rens".Modemtype 8 må ikke vælges som Modem

AlarmTekst:

Alarmteksten for den pågældende alarm udlæses direkte som 16 karakterer fra PS4 LokalAlarmParametre efterfulgt af:
"ON" Hvis skift fra OFF-tilstand til ON-tilstand
"OFF" Hvis skift fra ON-tilstand til OFF-tilstand
"ON/OFF" Hvis begge skift er detekteret - alarm nu OFF
"OFF/ON" Hvis begge skift er detekteret - alarm nu ON
Hvis der modtages positiv kvittering fra teleDKServer, kvitteres der for alarmen. Hvis der er tale om flere alarmer, udsendes de i samme opkald, og kvitteres individuelt.

bak