Betinget offset

Op til 8 betingede offsets til én af 8 analoge målinger og 7 beregnede værdier

Kun på PS4 med 128K ROM

Vælger man BETINGET OFFSET under SYSTEM SET-UP ses teksten: BETINGET OFFSET som overskrift i en undermenu.

Linie 1: BETINGET OFFSET
Linie 2: ANALOG INPUT
BET. OFFSET

ANALOG INPUT kan vælges ud af 8 analoge input og 7 beregnede værdier ved hjælp af en talkode:

Kode
Analoge input
Kode
Beregnede værdier
01
NIVEAU 
09
Flow [rumfang/tidsenhed]
02
KANAL2 
10
Overløbs flow [rumfang/tidsenhed]
03
KANAL3 
11
Pumpe 1 ydelse [rumfang/tidsenhed]
04
KANAL4 
12
Pumpe 2 ydelse [rumfang/tidsenhed]
05
KANAL5 
13
Pumpe 3 ydelse [rumfang/tidsenhed]
06
KANAL6 
14
Pumpe 4 ydelse [rumfang/tidsenhed]
07
KANAL7 
Analog udgang [%]
08
KANAL8 
16
Auxillary variable 1

Bemærk at analog udgang ikke kan vælges her! Der kan opsættes 8 betingede offsets specielt for den kanal uafhængigt af de offsets der omtales her. Se: Strømudgangs opsætning.

Vælges BET OFFSET fås følgende display, hvor man kan vælge hvilket af de 8 offsets man vil redigere:

Linie 1: BETINGET OFFSET
Linie 2: OFFSET NR.  1-8?

I linie 2 kan man vælge melem 8 betingede offset ved at bruge den nummertast, der svarer til offsettets nummer.

Med betinget offset kan man addere et offset til den værdi, der er målt eller beregnet på den pågældende kanal. Resultatet erstatter den målte eller beregnede værdi. Bemærk at offset kun adderes i forbindelse med opdatering henholdsvis beregning af en værdi, så specielt for de beregnede værdier: Flow  og Pumpeydelse kan der gå lang tid inden virkningen af et betinget offset viser sig.

Offsetet adderes kun på betingelse af at dels status er aktiv og dels af at det tilhørende enkeltbitsprogram beregner værdien: Sand. Der kan opsættes op til 8 forskellige betingede offsets. Hvis flere offsets opfylder betingelsen for addition, så adderes alle disse.

Linie 1: BET.  OFFSET   n (n=1,2,3,4,5,6,7,8)
Linie 2: BET.OFFS. STATUS aktiv eller inaktiv
VÆRDI Med fortegn. Samme enhed som kanalens
BET.OFS.PROGRAM

Betinget offset status viser, om det aktuelle betingede offset er aktiveret eller ej. Status skiftes på en af pil tasterne ↑ eller ↓.

Ved hjælp af et enkeltbit program er der mulighed for at indlægge betingelser for addition af offset. Hvis resultatet af dette program er 1 (sand), så adderes offsettets vædi til den udgangsværdi der tidligere er beregnet.


bak