Normal register disposition

og normal bitadresse disposition

For PS4 med COMLI protokol

 • Styring og setpunkter
 • Alarm status
 • Input, output og system status
 • Målte og beregnede værdier
 • Aktuelle tællerværdier
 • Filtertider for alarmer, setpunkter
 • Overløbsværdi fortællere, setpunkter
 • Specielle tællerværdier
 • Specielle analogværdier
 • Internet parametre
 • Statusflag der ikke findes i registre
 • Adressering af registre, flag og bits


 • Styring og setpunkter

  Register nr: Bitadresse (octal) Indhold: Anvendelse:
  000 / bit 00 4000 SRO styreudgang 1
  000 / bit 01 4001 SRO styreudgang 2
  000 / bit 02 4002 SRO styreudgang 3
  000 / bit 03 4003 SRO styreudgang 4
  000 / bit 04 4004 SRO styreudgang 5
  000 / bit 05 4005 SRO styreudgang 6
  000 / bit 06 4006 SRO styreudgang 7
  000 / bit 07 4007 SRO styreudgang 8
  000 / bit 08 4010 SRO styreudgang 9
  000 / bit 09 4011 SRO styreudgang 10
  000 / bit 10 4012 SRO styreudgang 11
  000 / bit 11 4013 SRO styreudgang 12
  000 / bit 12 4014 SRO styreudgang 13
  000 / bit 13 4015 SRO styreudgang 14
  000 / bit 14 4016 SRO styreudgang 15
  000 / bit 15 4017 SRO styreudgang 16
  Register nr: Bitadresse (octal) Indhold: Anvendelse:
  001 / bit 00 4020 Alarmkontrol for digital alarm 1
  001 / bit 01 4021 Alarmkontrol for digital alarm 2
  001 / bit 02 4022 Alarmkontrol for digital alarm 3
  001 / bit 03 4023 Alarmkontrol for digital alarm 4
  001 / bit 04 4024 Alarmkontrol for digital alarm 5
  001 / bit 05 4025 Alarmkontrol for digital alarm 6
  001 / bit 06 4026 Alarmkontrol for digital alarm 7
  001 / bit 07 4027 Alarmkontrol for digital alarm 8
  001 / bit 08 4030 Alarmkontrol for digital alarm 9
  001 / bit 09 4031 Alarmkontrol for digital alarm 10
  001 / bit 10 4032 Alarmkontrol for digital alarm 11
  001 / bit 11 4033 Alarmkontrol for digital alarm 12
  001 / bit 12 4034 Alarmkontrol for digital alarm 13
  001 / bit 13 4035 Alarmkontrol for digital alarm 14
  001 / bit 14 4036 Alarmkontrol for digital alarm 15
  001 / bit 15 4037 Alarmkontrol for digital alarm 16
  002 / bit 00 4040 Alarmkontrol for digital alarm 17
  002 / bit 01 4041 Alarmkontrol for digital alarm 18
  002 / bit 02 4042 Alarmkontrol for digital alarm 19
  002 / bit 03 4043 Alarmkontrol for digital alarm 20
  002 / bit 04 4044 Alarmkontrol for digital alarm 21
  002 / bit 05 4045 Alarmkontrol for digital alarm 22
  002 / bit 06 4046 Alarmkontrol for digital alarm 23
  002 / bit 07 4047 Alarmkontrol for digital alarm 24
  002 / bit 08 4050 Alarmkontrol for digital alarm 25
  002 / bit 09 4051 Alarmkontrol for digital alarm 26
  002 / bit 10 4052 Alarmkontrol for digital alarm 27
  002 / bit 11 4053 Alarmkontrol for digital alarm 28
  002 / bit 12 4054 Alarmkontrol for digital alarm 29
  002 / bit 13 4055 Alarmkontrol for digital alarm 30
  002 / bit 14 4056 Alarmkontrol for digital alarm 31
  002 / bit 15 4057 Alarmkontrol for digital alarm 32
  Register nr: Bitadresse (octal) Indhold: Anvendelse:
  003 / bit 00 4060 Alarmkontrol for analog alarm 1
  003 / bit 01 4061 Alarmkontrol for analog alarm 2
  003 / bit 02 4062 Alarmkontrol for analog alarm 3
  003 / bit 03 4063 Alarmkontrol for analog alarm 4
  003 / bit 04 4064 Alarmkontrol for analog alarm 5
  003 / bit 05 4065 Alarmkontrol for analog alarm 6
  003 / bit 06 4066 Alarmkontrol for analog alarm 7
  003 / bit 07 4067 Alarmkontrol for analog alarm 8
  003 / bit 08 4070 Alarmkontrol for analog alarm 9
  003 / bit 09 4071 Alarmkontrol for analog alarm 10
  003 / bit 10 4072 Alarmkontrol for analog alarm 11
  003 / bit 11 4073 Alarmkontrol for analog alarm 12
  003 / bit 12 4074 Alarmkontrol for analog alarm 13
  003 / bit 13 4075 Alarmkontrol for analog alarm 14
  003 / bit 14 4076 Alarmkontrol for analog alarm 15
  003 / bit 15 4077 Alarmkontrol for analog alarm 16
  Register nr: Bitadresse (octal) Indhold: Anvendelse:
  004 / bit 00 4100 Alarmkontrol for system alarm 1 NET IND
  004 / bit 01 4101 Alarmkontrol for system alarm 2 NET UD
  004 / bit 02 4102 Alarmkontrol for system alarm 3 RESTART
  004 / bit 03 4103 Alarmkontrol for system alarm 4 WATCH DOG
  004 / bit 04 4104 Alarmkontrol for system alarm 5 Pumpe 1 udkoblet
  004 / bit 05 4105 Alarmkontrol for system alarm 6 Pumpe 2 udkoblet
  004 / bit 06 4106 Alarmkontrol for system alarm 7 Pumpe 3 udkoblet
  004 / bit 07 4107 Alarmkontrol for system alarm 8 Pumpe 4 udkoblet
  Register nr: Indhold: Anvendelse:
  005
  006
  007
  Register nr: Indhold: Anvendelse:
  008 Analog alarm 1 alarmgrænse X Maksimum alarmgrænse på analog indgang 1
  009 Analog alarm 2 alarmgrænse X Minimum alarmgrænse på analog indgang 1
  010 Analog alarm 3 alarmgrænse X Maksimum alarmgrænse på analog indgang 2
  011 Analog alarm 4 alarmgrænse X Minimum alarmgrænse på analog indgang 2
  012 Analog alarm 5 alarmgrænse X Maksimum alarmgrænse på analog indgang 3
  013 Analog alarm 6 alarmgrænse X Minimum alarmgrænse på analog indgang 3
  014 Analog alarm 7 alarmgrænse X Maksimum alarmgrænse på analog indgang 4
  015 Analog alarm 8 alarmgrænse X Minimum alarmgrænse på analog indgang 4
  016 Analog alarm 9 alarmgrænse X Maksimum alarmgrænse på analog indgang 5
  017 Analog alarm 10 alarmgrænse X Minimum alarmgrænse på analog indgang 5
  018 Analog alarm 11 alarmgrænse X Maksimum alarmgrænse på analog indgang 6
  019 Analog alarm 12 alarmgrænse X Minimum alarmgrænse på analog indgang 6
  020 Analog alarm 13 alarmgrænse X Maksimum alarmgrænse på analog indgang 7
  021 Analog alarm 14 alarmgrænse X Minimum alarmgrænse på analog indgang 7
  022 Analog alarm 15 alarmgrænse X Maksimum alarmgrænse på analog indgang 8
  023 Analog alarm 16 alarmgrænse X Minimum alarmgrænse på analog indgang 8
  Register nr: Indhold: Anvendelse:
  024 Analog alarm 1 alarmgrænse Y Grænseværdier for ophævelse af alarm, hvis hysterese alarm
  025 Analog alarm 2 alarmgrænse Y
  026 Analog alarm 3 alarmgrænse Y
  027 Analog alarm 4 alarmgrænse Y
  028 Analog alarm 5 alarmgrænse Y
  029 Analog alarm 6 alarmgrænse Y
  030 Analog alarm 7 alarmgrænse Y
  031 Analog alarm 8 alarmgrænse Y
  032 Analog alarm 9 alarmgrænse Y
  033 Analog alarm 10 alarmgrænse Y
  034 Analog alarm 11 alarmgrænse Y
  035 Analog alarm 12 alarmgrænse Y
  036 Analog alarm 13 alarmgrænse Y
  037 Analog alarm 14 alarmgrænse Y
  038 Analog alarm 15 alarmgrænse Y
  039 Analog alarm 16 alarmgrænse Y
  Register nr: Indhold: Anvendelse:
  040 PS4 Start niveau 1
  041 PS4 Start niveau 2
  042 PS4 Start niveau 3
  043 PS4 Start niveau 4
  044 PS4 Stop niveau 1
  045 PS4 Stop niveau 2
  046 PS4 Stop niveau 3
  047 PS4 Stop niveau 4
  Register nr: Indhold: Anvendelse:
  048 Øjebliks Overløb 2 (Kun I PS4_Ext)
  049 Totalt Overløb 2 LSW (Kun I PS4_Ext)
  050 Totalt Overløb 2 MSW
  051 Dosering status Inaktiv, hvis = 0. Aktiv, hvis = 128
  052 Dosering pulsLængde [sekunder]
  053 Tminimum puls -> puls [sekunder] Inaktiv, hvis = 0
  054 Tmaximum puls -> puls [sekunder] Inaktiv, hvis = 0
  055 Prøveudtager status Inaktiv, hvis = 0. Aktiv, hvis = 128
  056 Optalt mængde pr PrøveUdt.puls LSW Enhed = enhed for valgte tæller
  057 Optalt mængde pr PrøveUdt.puls MSW
  058 Prøveudtager pulsLængde [sekunder]
  059 Filterskylning volumen setpunkt LSW Trigger begynd skylning
  060 Filterskylning volumen setpunkt MSW do.
  061 Filterskylning volumen setpunkt LSW Trigger alarm, manglende skylning
  062 Filterskylning volumen setpunkt MSW do.
  063 Filterskylning antal trin
  til moniteri
  064 - 066 Disponible
  067
  Flowberegning
  kanalnummer LSByte
  type 0 eller type 1 MSByte
  068
  Flowberegning begynder her
  Lavt niveau
  069
  Flowberegning slutter her
  Højt niveau
  070
  Antal alarmopkaldsforsøg
  071
  1. betingede offset
  +Værdi på analog udgang [promille]
  072
  2. betingede offset
  073
  3. betingede offset
  074
  4. betingede offset
  075
  5. betingede offset
  076
  6. betingede offset
  077
  7. betingede offset
  078
  8. betingede offset
  079
  1. betingede offset +Værdi på analog indgang eller beregnet værdi
  080
  2. betingede offset
  081
  3. betingede offset
  082
  4. betingede offset
  083
  5. betingede offset
  084
  6. betingede offset
  085
  7. betingede offset
  086
  8. betingede offset
  087
  Modemtype
  088
  Alarmtype
  089
  GSM feltstyrke Fra PS4 v.1.31
  Register nr: Indhold: Anvendelse:
  090 - 099 Stations ID SRO identifikation ved alarm indkald
  Register nr: Indhold: Anvendelse:
  100 Disponibel
  101 Minuttal Dato/tid i COMLI format
  102 Timetal Dato/tid i COMLI format
  103 Månedsdag Dato/tid i COMLI format
  104 Måned Dato/tid i COMLI format
  105 Årstal Dato/tid i COMLI format

  Alarm status

  Register nr: Bitadresse (octal) Indhold: Anvendelse:
  106 / bit 00 0060 Digital alarm 1 Alarm på digital indgang 1
  106 / bit 01 0061 Digital alarm 2 Alarm på digital indgang 2
  106 / bit 02 0062 Digital alarm 3 Alarm på digital indgang 3
  106 / bit 03 0063 Digital alarm 4 Alarm på digital indgang 4
  106 / bit 04 0064 Digital alarm 5 Alarm på digital indgang 5
  106 / bit 05 0065 Digital alarm 6 Alarm på digital indgang 6
  106 / bit 06 0066 Digital alarm 7 Alarm på digital indgang 7
  106 / bit 07 0067 Digital alarm 8 Alarm på digital indgang 8
  106 / bit 08 0070 Digital alarm 9 Alarm på digital indgang 9
  106 / bit 09 0071 Digital alarm 10 Alarm på digital indgang 10
  106 / bit 10 0072 Digital alarm 11 Alarm på digital indgang 11
  106 / bit 11 0073 Digital alarm 12 Alarm på digital indgang 12
  106 / bit 12 0074 Digital alarm 13 Alarm på digital indgang 13
  106 / bit 13 0075 Digital alarm 14 Alarm på digital indgang 14
  106 / bit 14 0076 Digital alarm 15 Alarm på digital indgang 15
  106 / bit 15 0077 Digital alarm 16 Alarm på digital indgang 16
  107 / bit 00 0100 Digital alarm 17 Alarm på digital indgang 17
  107 / bit 01 0101 Digital alarm 18 Alarm på digital indgang 18
  107 / bit 02 0102 Digital alarm 19 Alarm på digital indgang 19
  107 / bit 03 0103 Digital alarm 20 Alarm på digital indgang 20
  107 / bit 04 0104 Digital alarm 21 Alarm på digital indgang 21
  107 / bit 05 0105 Digital alarm 22 Alarm på digital indgang 22
  107 / bit 06 0106 Digital alarm 23 Alarm på digital indgang 23
  107 / bit 07 0107 Digital alarm 24 Alarm på digital indgang 24
  107 / bit 08 0110 Digital alarm 25 Alarm på digital indgang 25
  107 / bit 09 0111 Digital alarm 26 Alarm på digital indgang 26
  107 / bit 10 0112 Digital alarm 27 Alarm på digital indgang 27
  107 / bit 11 0113 Digital alarm 28 Alarm på digital indgang 28
  107 / bit 12 0114 Digital alarm 29 Alarm på digital indgang 29
  107 / bit 13 0115 Digital alarm 30 Alarm på digital indgang 30
  107 / bit 14 0116 Digital alarm 31 Alarm på digital indgang 31
  107 / bit 15 0117 Digital alarm 32 Alarm på digital indgang 32
  Register nr: Bitadresse (octal) Indhold: Anvendelse:
  108 / bit 00 0120 Analog alarm 1 Maksimum alarm på analog indgang 1
  108 / bit 01 0121 Analog alarm 2 Minimum alarm på analog indgang 1
  108 / bit 02 0122 Analog alarm 3 Maksimum alarm på analog indgang 2
  108 / bit 03 0123 Analog alarm 4 Minimum alarm på analog indgang 2
  108 / bit 04 0124 Analog alarm 5 Maksimum alarm på analog indgang 3
  108 / bit 05 0125 Analog alarm 6 Minimum alarm på analog indgang 3
  108 / bit 06 0126 Analog alarm 7 Maksimum alarm på analog indgang 4
  108 / bit 07 0127 Analog alarm 8 Minimum alarm på analog indgang 4
  108 / bit 08 0130 Analog alarm 9 Maksimum alarm på analog indgang 5
  108 / bit 09 0131 Analog alarm 10 Minimum alarm på analog indgang 5
  108 / bit 10 0132 Analog alarm 11 Maksimum alarm på analog indgang 6
  108 / bit 11 0133 Analog alarm 12 Minimum alarm på analog indgang 6
  108 / bit 12 0134 Analog alarm 13 Maksimum alarm på analog indgang 7
  108 / bit 13 0135 Analog alarm 14 Minimum alarm på analog indgang 7
  108 / bit 14 0136 Analog alarm 15 Maksimum alarm på analog indgang 8
  108 / bit 15 0137 Analog alarm 16 Minimum alarm på analog indgang 8
  Register nr: Bitadresse (octal) Indhold: Anvendelse:
  109 / bit 00 0140 System alarm 1 NET IND ALARM
  109 / bit 01 0141 System alarm 2 NET UD ALARM
  109 / bit 02 0142 System alarm 3 RESTART ALARM
  109 / bit 03 0143 System alarm 4 WATCH DOG ALARM
  109 / bit 04 0144 System alarm 5 PUMPE 1 UDKOBLET (kombineret pumpefejl)
  109 / bit 05 0145 System alarm 6 PUMPE 2 UDKOBLET (kombineret pumpefejl)
  109 / bit 06 0146 System alarm 7 PUMPE 3 UDKOBLET (kombineret pumpefejl)
  109 / bit 07 0147 System alarm 8 PUMPE 4 UDKOBLET (kombineret pumpefejl)
  109 / bit 08 - 15 Anvendes ikke

  Input, output og system status

  Register nr: Bitadresse (octal) Indhold: Anvendelse:
  110 / bit 00 0000 PS4 digital indgang 01 (x6:01-02)
  110 / bit 01 0001 PS4 digital indgang 02 (x6:03-04)
  110 / bit 02 0002 PS4 digital indgang 03 (x6:05-06)
  110 / bit 03 0003 PS4 digital indgang 04 (x6:07-08)
  110 / bit 04 0004 PS4 digital indgang 05 (x6:09-10)
  110 / bit 05 0005 PS4 digital indgang 06 (x6:11-12)
  110 / bit 06 0006 PS4 digital indgang 07 (x6:13-14)
  110 / bit 07 0007 PS4 digital indgang 08 (x6:15-16)
  110 / bit 08 0010 PS4 digital indgang 09 (x7:01-02)
  110 / bit 09 0011 PS4 digital indgang 10 (x7:03-04)
  110 / bit 10 0012 PS4 digital indgang 11 (x7:05-06)
  110 / bit 11 0013 PS4 digital indgang 12 (x7:07-08)
  110 / bit 12 0014 PS4 digital indgang 13 (x7:09-10)
  110 / bit 13 0015 PS4 digital indgang 14 (x7:11-12)
  110 / bit 14 0016 PS4 digital indgang 15 (x7:13-14)
  110 / bit 15 0017 PS4 digital indgang 16 (x7:15-16)
  Register nr: Bitadresse (octal) Indhold: Anvendelse:
  111 / bit 00 0020 PS4 digital indgang 17 (x15:01-02)
  111 / bit 01 0021 PS4 digital indgang 18 (x15:03-04)
  111 / bit 02 0022 PS4 digital indgang 19 (x15:05-06)
  111 / bit 03 0023 PS4 digital indgang 20 (x15:07-08)
  111 / bit 04 0024 PS4 digital indgang 21 (x15:09-10)
  111 / bit 05 0025 PS4 digital indgang 22 (x15:11-12)
  111 / bit 06 0026 PS4 digital indgang 23 (x15:13-14)
  111 / bit 07 0027 PS4 digital indgang 24 (x15:15-16)
  111 / bit 08 0030 PS4 digital indgang 25 (x16:01-02)
  111 / bit 09 0031 PS4 digital indgang 26 (x16:03-04)
  111 / bit 10 0032 PS4 digital indgang 27 (x16:05-06)
  111 / bit 11 0033 PS4 digital indgang 28 (x16:07-08)
  111 / bit 12 0034 PS4 digital indgang 29 (x16:09-10)
  111 / bit 13 0035 PS4 digital indgang 30 (x16:11-12)
  111 / bit 14 0036 PS4 digital indgang 31 (x16:13-14)
  111 / bit 15 0037 PS4 digital indgang 32 (x16:15-16)
  Register nr: Bitadresse (octal) Indhold: Anvendelse:
  112 / bit 00 0040 PS4 digital udgang 01 (x09:1-2) Start pumpe 1
  112 / bit 01 0041 PS4 digital udgang 02 (x09:3-4) Start pumpe 2
  112 / bit 02 0042 PS4 digital udgang 03 (x09:5-6) Start pumpe 3
  112 / bit 03 0043 PS4 digital udgang 04 (x09:7-8) Start pumpe 4
  112 / bit 04 0044 PS4 digital udgang 05 (x10:1-2)
  112 / bit 05 0045 PS4 digital udgang 06 (x10:3-4)
  112 / bit 06 0046 PS4 digital udgang 07 (x10:5-6)
  112 / bit 07 0047 PS4 digital udgang 08 (x10:7-8)
  112 / bit 08 0050 PS4 digital udgang 09 (x11:1-2) Prøveudtager puls
  112 / bit 09 0051 PS4 digital udgang 10 (x11:3-4) Reset motorværn
  112 / bit 10 0052 PS4 digital udgang 11 (x11:5-6)
  112 / bit 11 0053 PS4 digital udgang 12 (x11:7-8) Doserings puls
  112 / bit 12 0054 PS4 digital udgang 13 (x12:1-2)
  112 / bit 13 0055 PS4 digital udgang 14 (x12:3-4)
  112 / bit 14 0056 PS4 digital udgang 15 (x12:5-6)
  112 / bit 15 0057 PS4 digital udgang 16 (x12:7-8)
  Register nr: Bitadresse (octal) Indhold: Anvendelse:
  113 / bit 00 0150 PS4 System status flag 01 Niveau 1 status
  113 / bit 01 0151 PS4 System status flag 02 Niveau 2 status
  113 / bit 02 0152 PS4 System status flag 03 Niveau 3 status
  113 / bit 03 0153 PS4 System status flag 04 Niveau 4 status
  113 / bit 04 0154 PS4 System status flag 05 Dybdepumpning status
  113 / bit 05 0155 PS4 System status flag 06 PS4 Alternering status
  113 / bit 06 0156 PS4 System status flag 07 PS4 Simulering status
  113 / bit 07 0157 PS4 System status flag 08 PS4 Drift status
  113 / bit 08 0160 PS4 System status flag 09 Niveau 1 udkobling status (evt. udkoblet af anden PS4)
  113 / bit 09 0161 PS4 System status flag 10 Niveau 2 udkobling status (evt. udkoblet af anden PS4)
  113 / bit 10 0162 PS4 System status flag 11 Niveau 3 udkobling status (evt. udkoblet af anden PS4)
  113 / bit 11 0163 PS4 System status flag 12 Niveau 4 udkobling status (evt. udkoblet af anden PS4)
  113 / bit 12 0164 PS4 System status flag 13 Niveau transducer minimum alarm status
  113 / bit 13 0165 PS4 System status flag 14 Niveau transducer maximum alarm status
  113 / bit 14 0166 PS4 System status flag 15 altid = #0
  113 / bit 15 0167 PS4 System status flag 16 altid = #1

  Målte og beregnede værdier

  Register nr: Indhold: Anvendelse:
  114 PS4 analog indgang 1 øjebliksVærdi Niveau for pumpestyring
  115 PS4 analog indgang 2 øjebliksVærdi
  116 PS4 analog indgang 3 øjebliksVærdi
  117 PS4 analog indgang 4 øjebliksVærdi
  118 PS4 analog indgang 5 øjebliksVærdi
  119 PS4 analog indgang 6 øjebliksVærdi
  120 PS4 analog indgang 7 øjebliksVærdi
  121 PS4 analog indgang 8 øjebliksVærdi
  122 PS4 intern beregnet øjebliksværdi 1 Øjebliksværdi for tilstrømning
  123 PS4 intern beregnet øjebliksværdi 2 Øjebliksværdi for overløb
  124 PS4 intern beregnet øjebliksværdi 3 Pumpe 1 ydelse
  125 PS4 intern beregnet øjebliksværdi 4 Pumpe 2 ydelse
  126 PS4 intern beregnet øjebliksværdi 5 Pumpe 3 ydelse
  127 PS4 intern beregnet øjebliksværdi 6 Pumpe 4 ydelse
  128 PS4 intern beregnet øjebliksværdi 7 Analog udgangsværdi (0 - 100,0 %)
  129 PS4 intern beregnet øjebliksværdi 8 reserveret

  Aktuelle tællerværdier

  Register nr: Indhold: Anvendelse:
  130 - 131 Tæller 1
  132 - 133 Tæller 2
  134 - 135 Tæller 3
  136 - 137 Tæller 4
  138 - 139 Tæller 5
  140 - 141 Tæller 6
  142 - 143 Tæller 7
  144 - 145 Tæller 8
  146 - 147 Tæller 9
  148 - 149 Tæller 10
  150 - 151 Tæller 11
  152 - 153 Tæller 12
  154 - 155 Tæller 13
  156 - 157 Tæller 14
  158 - 159 Tæller 15
  160 - 161 Tæller 16
  162 - 163 Tæller 17
  164 - 165 Tæller 18
  166 - 167 Tæller 19
  168 - 169 Tæller 20
  170 - 171 Tæller 21
  172 - 173 Tæller 22
  174 - 175 Tæller 23
  176 - 177 Tæller 24
  178 - 179 PS4 intern beregnet summeringsværdi 1 Summeret tilstrømning
  180 - 181 PS4 intern beregnet summeringsværdi 2 Summeret overløb
  182 - 183 PS4 intern beregnet summeringsværdi 3 reserveret
  184 - 185 PS4 intern beregnet summeringsværdi 4 reserveret
  Register nr: Indhold: Anvendelse:
  186 - 217 PS4 pulstæller 1-32 for dig.indg. 1-32 Tæller pulser på hver sin respektive indgang (16 bits)
  218 - 249 PS4 tidstæller 1-32 for dig.indg. 1-32 Tæller tidsEnheder på hver sin respektive indgang (16 bits)
  250 - 254 Disponible registre
  255 Alarm Kvitterings register Der kvitteres for alarmopkald ved skrivning til dette register

  Filtertider for alarmer

  Register nr: Indhold: Anvendelse:
  256 ON filtrering [S], digital alarm 1
  257 ON filtrering [S], digital alarm 2
  258 ON filtrering [S], digital alarm 3
  259 ON filtrering [S], digital alarm 4
  260 ON filtrering [S], digital alarm 5
  261 ON filtrering [S], digital alarm 6
  262 ON filtrering [S], digital alarm 7
  263 ON filtrering [S], digital alarm 8
  264 ON filtrering [S], digital alarm 9
  265 ON filtrering [S], digital alarm 10
  266 ON filtrering [S], digital alarm 11
  267 ON filtrering [S], digital alarm 12
  268 ON filtrering [S], digital alarm 13
  269 ON filtrering [S], digital alarm 14
  270 ON filtrering [S], digital alarm 15
  271 ON filtrering [S], digital alarm 16
  272 ON filtrering [S], digital alarm 17
  273 ON filtrering [S], digital alarm 18
  274 ON filtrering [S], digital alarm 19
  275 ON filtrering [S], digital alarm 20
  276 ON filtrering [S], digital alarm 21
  277 ON filtrering [S], digital alarm 22
  278 ON filtrering [S], digital alarm 23
  279 ON filtrering [S], digital alarm 24
  280 ON filtrering [S], digital alarm 25
  281 ON filtrering [S], digital alarm 26
  282 ON filtrering [S], digital alarm 27
  283 ON filtrering [S], digital alarm 28
  284 ON filtrering [S], digital alarm 29
  285 ON filtrering [S], digital alarm 30
  286 ON filtrering [S], digital alarm 31
  287 ON filtrering [S], digital alarm 32
  Register nr: Indhold: Anvendelse:
  288 OFF filtrering [S], digital alarm 1
  289 OFF filtrering [S], digital alarm 2
  290 OFF filtrering [S], digital alarm 3
  291 OFF filtrering [S], digital alarm 4
  292 OFF filtrering [S], digital alarm 5
  293 OFF filtrering [S], digital alarm 6
  294 OFF filtrering [S], digital alarm 7
  295 OFF filtrering [S], digital alarm 8
  296 OFF filtrering [S], digital alarm 9
  297 OFF filtrering [S], digital alarm 10
  298 OFF filtrering [S], digital alarm 11
  299 OFF filtrering [S], digital alarm 12
  300 OFF filtrering [S], digital alarm 13
  301 OFF filtrering [S], digital alarm 14
  302 OFF filtrering [S], digital alarm 15
  303 OFF filtrering [S], digital alarm 16
  304 OFF filtrering [S], digital alarm 17
  305 OFF filtrering [S], digital alarm 18
  306 OFF filtrering [S], digital alarm 19
  307 OFF filtrering [S], digital alarm 20
  308 OFF filtrering [S], digital alarm 21
  309 OFF filtrering [S], digital alarm 22
  310 OFF filtrering [S], digital alarm 23
  311 OFF filtrering [S], digital alarm 24
  312 OFF filtrering [S], digital alarm 25
  313 OFF filtrering [S], digital alarm 26
  314 OFF filtrering [S], digital alarm 27
  315 OFF filtrering [S], digital alarm 28
  316 OFF filtrering [S], digital alarm 29
  317 OFF filtrering [S], digital alarm 30
  318 OFF filtrering [S], digital alarm 31
  319 OFF filtrering [S], digital alarm 32
  Register nr: Indhold: Anvendelse:
  320 ON filtrering [S], analog alarm 1
  321 ON filtrering [S], analog alarm 2
  322 ON filtrering [S], analog alarm 3
  323 ON filtrering [S], analog alarm 4
  324 ON filtrering [S], analog alarm 5
  325 ON filtrering [S], analog alarm 6
  326 ON filtrering [S], analog alarm 7
  327 ON filtrering [S], analog alarm 8
  328 ON filtrering [S], analog alarm 9
  329 ON filtrering [S], analog alarm 10
  330 ON filtrering [S], analog alarm 11
  331 ON filtrering [S], analog alarm 12
  332 ON filtrering [S], analog alarm 13
  333 ON filtrering [S], analog alarm 14
  334 ON filtrering [S], analog alarm 15
  335 ON filtrering [S], analog alarm 16
  Register nr: Indhold: Anvendelse:
  336 OFF filtrering [S], analog alarm 1
  337 OFF filtrering [S], analog alarm 2
  338 OFF filtrering [S], analog alarm 3
  339 OFF filtrering [S], analog alarm 4
  340 OFF filtrering [S], analog alarm 5
  341 OFF filtrering [S], analog alarm 6
  342 OFF filtrering [S], analog alarm 7
  343 OFF filtrering [S], analog alarm 8
  344 OFF filtrering [S], analog alarm 9
  345 OFF filtrering [S], analog alarm 10
  346 OFF filtrering [S], analog alarm 11
  347 OFF filtrering [S], analog alarm 12
  348 OFF filtrering [S], analog alarm 13
  349 OFF filtrering [S], analog alarm 14
  350 OFF filtrering [S], analog alarm 15
  351 OFF filtrering [S], analog alarm 16

  Overløbsværdi for tællere

  Register nr: Indhold: Anvendelse:
  352-353 Overløbsværdi tæller 1
  354-355 Overløbsværdi tæller 2
  356-357 Overløbsværdi tæller 3
  358-359 Overløbsværdi tæller 4
  360-361 Overløbsværdi tæller 5
  362-363 Overløbsværdi tæller 6
  364-365 Overløbsværdi tæller 7
  366-367 Overløbsværdi tæller 8
  368-369 Overløbsværdi tæller 9
  370-371 Overløbsværdi tæller 10
  372-373 Overløbsværdi tæller 11
  374-375 Overløbsværdi tæller 12
  376-377 Overløbsværdi tæller 13
  378-379 Overløbsværdi tæller 14
  380-381 Overløbsværdi tæller 15
  382-383 Overløbsværdi tæller 16
  384-385 Overløbsværdi tæller 17
  386-387 Overløbsværdi tæller 18
  388-389 Overløbsværdi tæller 19
  390-391 Overløbsværdi tæller 20
  392-393 Overløbsværdi tæller 21
  394-395 Overløbsværdi tæller 22
  396-397 Overløbsværdi tæller 23
  398-399 Overløbsværdi tæller 24

  Specielle tællerværdier

  Register nr: Indhold: Anvendelse:
  400-401 Tæller 1, talt i dag fra kl.0:00:00
  402-403 Tæller 2, talt i dag fra kl.0:00:00
  404-405 Tæller 3, talt i dag fra kl.0:00:00
  406-407 Tæller 4, talt i dag fra kl.0:00:00
  408-409 Tæller 5, talt i dag fra kl.0:00:00
  410-411 Tæller 6, talt i dag fra kl.0:00:00
  412-413 Tæller 7, talt i dag fra kl.0:00:00
  414-415 Tæller 8, talt i dag fra kl.0:00:00
  416-417 Tæller 9, talt i dag fra kl.0:00:00
  418-419 Tæller 10, talt i dag fra kl.0:00:00
  420-421 Tæller 11, talt i dag fra kl.0:00:00
  422-423 Tæller 12, talt i dag fra kl.0:00:00
  424-425 Tæller 13, talt i dag fra kl.0:00:00
  426-427 Tæller 14, talt i dag fra kl.0:00:00
  428-429 Tæller 15, talt i dag fra kl.0:00:00
  430-431 Tæller 16, talt i dag fra kl.0:00:00
  432-433 Tæller 17, talt i dag fra kl.0:00:00
  434-435 Tæller 18, talt i dag fra kl.0:00:00
  436-437 Tæller 19, talt i dag fra kl.0:00:00
  438-439 Tæller 20, talt i dag fra kl.0:00:00
  440-441 Tæller 21, talt i dag fra kl.0:00:00
  442-443 Tæller 22, talt i dag fra kl.0:00:00
  444-445 Tæller 23, talt i dag fra kl.0:00:00
  446-447 Tæller 24, talt i dag fra kl.0:00:00
  448-449 1. Beregnet i dag fra kl.0:00:00 Summeret tilstrømning
  450-451 2. Beregnet i dag fra kl.0:00:00 Summeret overløb
  452-453 3. Beregnet i dag fra kl.0:00:00 Reserveret
  454-455 4. Beregnet i dag fra kl.0:00:00 Reserveret
  Register nr: Indhold: Anvendelse:
  456-457 Tæller 1, talt i forrige døgn
  458-459 Tæller 2, talt i forrige døgn
  460-461 Tæller 3, talt i forrige døgn
  462-463 Tæller 4, talt i forrige døgn
  464-465 Tæller 5, talt i forrige døgn
  466-467 Tæller 6, talt i forrige døgn
  468-469 Tæller 7, talt i forrige døgn
  470-471 Tæller 8, talt i forrige døgn
  472-473 Tæller 9, talt i forrige døgn
  474-475 Tæller 10, talt i forrige døgn
  476-477 Tæller 11, talt i forrige døgn
  478-479 Tæller 12, talt i forrige døgn
  480-481 Tæller 13, talt i forrige døgn
  482-483 Tæller 14, talt i forrige døgn
  484-485 Tæller 15, talt i forrige døgn
  486-487 Tæller 16, talt i forrige døgn
  488-489 Tæller 17, talt i forrige døgn
  490-491 Tæller 18, talt i forrige døgn
  492-493 Tæller 19, talt i forrige døgn
  494-495 Tæller 20, talt i forrige døgn
  496-497 Tæller 21, talt i forrige døgn
  498-499 Tæller 22, talt i forrige døgn
  500-501 Tæller 23, talt i forrige døgn
  502-503 Tæller 24, talt i forrige døgn
  504-505 1. Beregnet i forrige døgn Summeret tilstrømning
  506-507 2. Beregnet i forrige døgn Summeret overløb
  508-509 3. Beregnet i forrige døgn Reserveret
  510-511 4. Beregnet i forrige døgn Reserveret

  Specielle analogværdier

  512 - 521 findes ikke i alle programmer
  Register nr: Indhold: Anvendelse:
  512 PS4 analog indgang 1  Gemt snapshot
  513 PS4 analog indgang 2 
  514 PS4 analog indgang 3 
  515 PS4 analog indgang 4 
  516 PS4 analog indgang 5 
  517 PS4 analog indgang 6 
  518 PS4 analog indgang 7 
  519 PS4 analog indgang 8 
  520 Sum af to værdier
  521 Differens mellem to værdier
  Register nr: Indhold: Anvendelse:
  522-595 Variabelt Afhængig af formål
  Hvis der logges på en af de ovenstående værdier er det inden for logger intervallet maksimum og minimum findes (og logges) Desuden vil den tilsvarende værdi for foregående døgn ikke være defineret
  Register nr: Indhold: Anvendelse:
  596 PS4 analog indgang 1  Maksimum på måling i indeværende døgn
  597 PS4 analog indgang 2 
  598 PS4 analog indgang 3 
  599 PS4 analog indgang 4 
  600 PS4 analog indgang 5 
  601 PS4 analog indgang 6 
  602 PS4 analog indgang 7 
  603 PS4 analog indgang 8 
  604 PS4 analog indgang 1  Minimum på måling i indeværende døgn
  605 PS4 analog indgang 2 
  606 PS4 analog indgang 3 
  607 PS4 analog indgang 4 
  608 PS4 analog indgang 5 
  609 PS4 analog indgang 6 
  610 PS4 analog indgang 7 
  611 PS4 analog indgang 8 
  Rgeister 596 - 627 er kun defineret i PS4 med 128K ROM
  Register nr: Indhold: Anvendelse:
  612 PS4 analog indgang 1  Maksimum på måling i det foregående døgn
  613 PS4 analog indgang 2 
  614 PS4 analog indgang 3 
  615 PS4 analog indgang 4 
  616 PS4 analog indgang 5 
  617 PS4 analog indgang 6 
  618 PS4 analog indgang 7 
  619 PS4 analog indgang 8 
  620 PS4 analog indgang 1  Minimum på måling i det foregående døgn
  621 PS4 analog indgang 2 
  622 PS4 analog indgang 3 
  623 PS4 analog indgang 4 
  624 PS4 analog indgang 5 
  625 PS4 analog indgang 6 
  626 PS4 analog indgang 7 
  627 PS4 analog indgang 8 

  Internet parametre

  Register nr: Indhold: Anvendelse:
  630 Internet adresse, LSWord
  631 Internet adresse, MSWord
  632 Internet adresse på SRO, LSWord
  633 Internet adresse på SRO, MSWord
  634 Reserveret
  635 Reserveret
  636 Reserveret
  637 Reserveret

  Statusflag der ikke findes i registre

  Register nr: Bitadresse (octal) Indhold: Anvendelse:
  0170 Fjernudkobling 1
  0171 Fjernudkobling 2
  0172 Fjernudkobling 3
  0173 Fjernudkobling 4
  0174 Fjernudkobling 5
  0175 Fjernudkobling 6
  0176 Fjernudkobling 7
  0177 Fjernudkobling 8
  Register nr: Bitadresse (octal) Indhold: Anvendelse:
  0200 SRO styring 1
  0201 SRO styring 2
  0202 SRO styring 3
  0203 SRO styring 4
  0204 SRO styring 5
  0205 SRO styring 6
  0206 SRO styring 7
  0207 SRO styring 8
  0210 SRO styring 8
  0211 SRO styring 9
  0212 SRO styring 10
  0213 SRO styring 11
  0214 SRO styring 12
  0215 SRO styring 13
  0216 SRO styring 14
  0217 SRO styring 15
  Register nr: Bitadresse (octal) Indhold: Anvendelse:
  0220 Tilbagekald
  0221 Overløb
  0222 Pausetid overskredet
  0223 ½ Hz puls
  0224 Fjernudkobling mislykket
  0225 Fjernudkobling 6
  Register nr: Bitadresse (octal) Indhold: Anvendelse:
  0230 Overløb tæller 1
  0231 Overløb tæller 2
  0232 Overløb tæller 3
  0233 Overløb tæller 4
  0234 Overløb tæller 5
  0235 Overløb tæller 6
  0236 Overløb tæller 7
  0237 Overløb tæller 8
  0240 Overløb tæller 9
  0241 Overløb tæller 10
  0242 Overløb tæller 11
  0243 Overløb tæller 12
  0244 Overløb tæller 13
  0245 Overløb tæller 14
  0246 Overløb tæller 15
  0247 Overløb tæller 16
  0250 Overløb tæller 17
  0251 Overløb tæller 18
  0252 Overløb tæller 19
  0253 Overløb tæller 20
  0254 Overløb tæller 21
  0255 Overløb tæller 22
  0256 Overløb tæller 23
  0257 Overløb tæller 24
  Register nr: Bitadresse (octal) Indhold: Anvendelse:
  0260 TT:MM periode 1
  0261 TT:MM periode 2
  0262 TT:MM periode 3
  0263 TT:MM periode 4
  0264 TT:MM periode 5
  0265 TT:MM periode 6
  0266 TT:MM periode 7
  0267 TT:MM periode 8

  Adressering af registre, flag og bits

  Ved hjælp af COMLI protokollens kommandotyper: "0"transfer registers og "2" request registers kan alle registre læses og skrives. Det er dog ikke alle registre der ved skrivning bliver opdateret. De pågældende registre er enten skrivebeskyttet i PS4 eller de overskrives af PS4 umiddelbart efter transfer til PS4.
  Ved hjælp af COMLI protokollens kommandotyper: "3"transfer single bit og "4" request single bit kan nogle bits i PS4 både læses og skrives, andre bits kan kun læses. Bemærk at bitadressen opgives i ottetals systemet (octale tal). Kommandoerne "0" og "2" kan også bruges for grupper af enkeltbits. En gruppe er på et helt antal bytes, d.v.s et multiplum af 8 bits. Denne konvention er i overens stemmelse med COMLI protokollens definitioner. Se COMLI protokollen

  bak