Alarmopkald over radio fra PS4

Fordi al kommunikation mellem et antal PS4 stationer og én master skal foregå på samme radio frekvens er der hensyn der skal tages:
 1. Kun én sender må sende på et givet tidspunkt.
 2. Alle slave stationer skal ved opkald identificere sig selv og opkaldet må ikke kunne forveksles med et opkald fra masteren.
 3. Masteren skal ved opkald identificere den slave, som den kalder og opkaldet må ikke kunne forveksles med et opkald fra en slave station.
 4. Ingen enkelt radiosender må optage kanal frekvensen gennem lang tid.
 5. Øvrige forudsætninger.
ad 1:
Man kan opnå at kun én sender, sender ad gangen ved, at lade én station (masteren) overvåge og lede al radiokommunikation på frekvensen. Ingen station (slave) må sende uden, at den er blevet bedt om det af sin master
Master, slave.strategien kan imidlertid ikke overholdes når man ønsker, at slaverne skal kunne advisere masteren om en alarm tilstand. Når man stiller den betingelse kan man ikke gardere sig fuldstændigt imod, at mere end én sender kan sende på én gang.
Men man kan reducere chancerne for, at det sker ved, at iagtage nogle forholdsregler:
ad 2:
Alle slaver skal ved opkald identificere sig selv. En slave må kun lave opkald når den skal advisere master stationen om en alarm tilstand. Adviseringen foretage ved at sende 4 karakterer: 1. karakter er ASCII karakteren: (ENQ). 2. og 3. karakter er to ASCII kodede Hexadecimale cifre. Med andre ord er det slave stationens nummer. 4. karakter er en checksum beregnet således, at 1.karakter XOR 2.karakter XOR 3.karakter XOR 4.karakter == 0. Den første karater fortæller entydigt, at der er tale om en alarm advisering fra en slave til masteren. Den anden og tredie karakter fortæller hvilken slave station, der er tale om.
Eks: Station nr.37 sender en alarm advisering således: ENQ, 2, 5, (cheksum)
Message 1. Karakter 2. Karakter 3. Karakter Checksum
ASCII ENQ 2 5 STX
Hexadecimal 05h 32h 35h 02h
ad 3:
Masteren skal ved opkald identificere den slave, som den kalder.
Masteren må ikke sende et budskab af formen: ENQ, hex ASCII, hex ASCII, cheksum !
Dette buskab er forbeholdt slaverne, så de kan advisere masteren om en alarm tilstand.
Alle andre opkald, end det ovenfor nævnte, initieres af masteren.
Protokollen, som definerer kommunikationen mellem master og slave skal indeholde et stationsnummer, som masteren kan anvende til, at identificere den slave, som den ønsker at kommunikere med. F.eks. har �COMLI� protokollen plads i anden og tredie karakter til et stationsnummer. Dette nummer må antage alle værdier: 1, 2, 3, .. , E716, for slave numre og værdien: 0, for master nummer.
ad 4:
Ingen enkelt radiosender må optage frekvensen gennem lang tid. Hvis dette skete ville alle andre slave stationer end den involverede være ude af stand til, at advisere om en alarmtilstand. Det er master stationens ansvar, at standse kommunikationen længe nok til, at slave stationerne får mulighed for, at advisere. Radiotrafikken kan standses hver gang, der skiftes sende retning; D.v.s, at masteren skifter fra modtagning til sending. Eller, hvis der ikke er behov for alarmmulighed så ofte, hver gang en session er tilendebragt.
Hvis systemet har 50 slavestationer, så skal der bruges: 2+0.25×50 S plus den tid, som radio og modem og computer skal bruge til omstilling. D.v.s: mindst 14.5 S radiotavshed for, at enhver slave station kan nå at advisere om alarm (Dette under forudsætning af, at radiotavsheden defineres i den enkelte slavestation, som en fast del på 2 S plus en variabel del på 0.25×slavenummeret S).
ad 5:
Øvrige forudsætninger.
 • Der kan kun ske kommunikation mellem masterstationen og én slavestation på et givet tidspunkt!
 • Multidrop kan ikke finde sted!
 • En slave kan normalt ikke kommunikere direkte med en anden slave ved hjælp af brugerprotokollen.
 • Det er vigtigt, at masteren ignorerer radiotrafik, som ikke er defineret i den anvendte protokol, fordi, der på systemniveau kan forekomme trafik fra slave til slave.

  bak