Installation og betjening

Alarmmodem type: SMV144

(ALARMrev1.3)
Forside:
Modem front
LED indikering
Bagside :
Modem bagside
Jordforbindelse skal tilsluttes enten ved møtrik vist på billede eller DIN skinne under bunden.


Modem kommandoer til ALARM modem.

Normal initilaserings streng AT&F&D0&W0&W1
Betydning.
AT&F
Resetter modem til fabriks profil nul
&D0
Skift på DTR ignoreres.
&W0
Gemmer opsætning i arbejdes profil 0
&W1
Gemmer opsætning i arbejdes profil 1

Opret telefonnummer i modem.

AT&Z0=xxxxxxxx
Gemmer telefonnummer i register 0 (x = telefonnummeret).
AT&Z1=yyyyyyyy
Gemmer telefonnummer i register 1 (y = telefonnummeret).

Slet telefonnummer i modem.

AT&Z0=
Sletter telefonnummer i register 0
AT&Z1=
Sletter telefonnummer i register 1

Test af telefonnummer i modem.

ATDS=0 Ring til det telefonnummer, som findes i register 0
ATDS=1 Ring til det telefonnummer, som findes i register 1
Påvirkes en af indgangene, hvor der er ikke noget telefonnummer, er der en timeout på 60 sek.før der kan forsøges igen.
Ændringaf hastighed. F0 Auto-detect af hastighed. Kontrol. ATS37? => 000
F1 V.21 300 bps  ATS37? => 001
F4 V.22 1200 bps ATS37? => 005
F5 V.22bis 2400 bps ATS37? => 006
F6 V.32bis 4800 bps ATS37? => 008
F8 V.32bis 9600 bps ATS37? => 009
F10 V32.bis 14400 bps ATS37? => 011
Ved lave hastigheder anvendes
Ved F0 og 14400Bps anvendes
AT&Q6
AT&Q5
Ingen V.42bis/NMP2-5/Comp
V.42bis/NMP2-5/Comp


Jumper og switchindstilinger.

Print skitse.
Jumpere og switche


Stik på bagside:

Tekst for indgange
Tekst for netadapter
Skitse af bagside
Udgangene må max belastes med en strøm på 1A enkeltvis eller tilsammen. Der findes en 1AT sikring på ALARM interfacet 


Princip diagram for ind og udgange :

Ind og ud diagram


Tekniske data.

Mekaniskemål :
Højde
5 cm.
Dybde
14,5 cm.
Brede
14 cm.
Vægt :ca. 900 gr.
Strømforsyningskrav :
AC:
min. 7 Volt.
Max 17Volt 
min. 500mA
DC:
min.10 Volt. 
Max 24 Volt.
min. 500mA 
Stik : DC stik 2,1 mm
Digitaludgang:
Ekstern forsyningsspænding max 30 Volt.
Max spændingsfald: 
0,8 Volt ved 150mA.
0,9 Volt ved 230mA.
1,0 Volt ved 460mA
Max strøm1A 
Minimum belastning: ingen. 
Max output spænding ved lav ud
0,5 Volt
Samlet belastning for alle udgange max 1A
 
Digitalindgang:
ON : Min 12Volt. Max30 Volt.
OFF : Maxindgangs spænding 5 Volt eller max 1mA.
Pulstæller:
Max tælle frekvens 50Hz
Tidstæller:
Tæller opløsning i sekunder.
Udlæsning af tæller i minutter.

bak