Protokol og betjening

Tilslutning af digitale ind/udgange

Alarm Modem er internt udstyret med i alt 8 digitale indgange og 4 digitale udgange. Indgangene kan individuelt inverteres (vendes om). Hver digital indgang er koblet sammen med en pulstæller og en tidstæller. Disse tællere kan eksempelvis anvendes for optælling af kWh pulser for registrering af elforbrug, regnpulser fra en regnmåler, eller optælling af starttal og drifttid for evt. elektrisk udstyr. Der kan indlæses en delefaktor for hver af de 8 + 8 tællere. Grundenheden for tidstællerne er sekunder.

Der er mulighed for tilslutning af 8 signaler. De 4 første tilslutninger er altid digital indgang 1, 2, 3 og 4. Tilslutningerne 5, 6, 7 og 8 vælges individuelt som en digital indgang eller en digital udgang v.hj.a. 4 jumpere.

Status udlæsning

Status for de digitale ind/udgange samt tællerværdierne kan udlæses - enten via COMLI kommunikations protokollen, PS4Center eller v.hj.a. et simpelt terminalprogram.

Styring / Programmering af Alarm Modem

De digitale udgange kan styres [ON/OFF] og alarmkontrollen kan programmeres via COMLI / PS4Center / terminalprogram, og der er mulighed for at indlæse en ID for alarmenheden, så en alarmenhed kan identificeres ved alarmopkald. Opsætning af modem foretages som standard Hayes protokol kommandoer efter etablering af forbindelse v.hj.a. PS4Center eller terminalprogram.

Alarmering

Digitale alarmer:
De digitale indgange kan individuelt sættes op til at give alarmopkald på 1 eller 2 alarm telefonnumre. Der er indlagt en fast alarmfiltrering på indgangene på 5 sekunder. Hvis signalet på en indgang med alarmkontrol skifter status i minimum 5 sekunder, foretages alarmopkald efter indlagt alarmopkald skema, indtil der kvitteres for alarmen:

Eksempel på alarmopkald skema:
 1. opkald til alarmnummer 1 - umiddelbart efter konstateret signalskift på indgangen.
 2. opkald til alarmnummer 1 - 2 minutter senere
 3. opkald til alarmnummer 1 - 5 minutter senere
 4. opkald til alarmnummer 2 - 2 minutter senere
 5. opkald til alarmnummer 2 - 2 minutter senere
 6. opkald til alarmnummer 2 - 5 minutter senere
 7. opkald til alarmnummer 1 - 2 minutter senere
 8. opkald til alarmnummer 1 - 15 minutter senere
 9. opkald til alarmnummer 2 - 2 minutter senere
 10. opkald til alarmnummer 2 - 15 minutter senere
Hvis der ikke er kvitteret for alarmen efter det sidst tilladte alarmopkald, udføres der normalt ikke flere opkald, før Alarm Modem har været kaldt op udefra, og der bliver kvitteret for alarmen, eller indtil der har været afbrudt for strømforsyningen til Alarm Modem, hvorved opkaldsproceduren genstartes. Denne procedure kan ændres ved at sætte autokvittering aktiv, og begrænse antallet af alarmopkald.. Herved kvitterer Alarm Modem selv for alarmen efter det tilladte antal opkald, og den næste alarm vil igen udløse det valgte antal opkald. Det kan f.eks. være hensigtsmæsigt, hvis der udelukkende alarmeres til en Offentlig PersonSøger, og der ikke er mulighed for at kvittere for alarmen. Hvis der foretages alarmopkald til en vagtcentral, kan denne kvittere for alarmen ved at skrive til register 255 via COMLI kommunikations protokollen. Herefter udføres ikke flere alarmopkald, før den næste alarm konstateres. Et alarmopkald til mobiltelefon kvitteres, når meddelelsen afleveres til SMS server. Hvis der ikke er tale om opkald til vagtcentral, kan man kvittere alarmerne v.hj.a. et simpelt terminalprogram.

Alarm testopkald

Alarm Modem har indbygget en facilitet, som gør det muligt at aktivere et alarm testopkald med 3 minutters forsinkelse. Dette kan iværksættes fra vagtcentral, PS4Center eller et simpelt terminalprogram. Opkaldsproceduren er den samme som ved en normal digital alarm.

Alarm modem kommunikation

Kommunikation med Alarm Modem udføres ved 4 forskellige kommunikations protokoller:
 1. Standard Hayes modem kommunikationsprotokol ( AT-kommandosæt )
 2. Terminalprotokol - speciel kommunikationsprotokol for Alarm Modem ( #-kommandosæt )
 3. COMLI generel PLC kommunikationsprotokol.
 4. PS4Center kommunikationsprotokol.
Alarm Modem afbryder forbindelsen, hvis der ikke konstateres kommunikation i 5 minutter.

Standard Hayes modem kommunikationsprotokol

Denne protokol anvendes for almindelig opsætning af selve modemkredsen i Alarm Modem. For at benytte denne protokol, etableres telefonforbindelse med Alarm Modem v.hj.a. et standard modem og et simpelt terminalprogram (Eventuelt Windows Hyperterm.exe eller Procom.exe). Alle kommandoer starter med 'AT', og følgende kommandoer er relevante for programmeringen af Alarm Modem:
ATS0=n<enter> n fastsætter, hvor mange ringsignaler, modem skal detektere, før det løfter af og etablerer forbindelse. n kan være 1, 2, 3, 4 eller 5. I et normalt modem kan man sætte autosvar ud af kraft ved at sætte S0 = 0. Dette er ikke muligt her, da det er den eneste mulighed for at kunne kommunikere med Alarm Modem. Hvis S0 sættes større end 10, løfter modem alligevel af efter 10. ringning.
ATF0<enter> Normal kommunikation med automatisk forhandling af liniehastighed fra 14400 og ned til 300 baud.
ATF1<enter> V.21/Bell 103 - 300 baud forbindelse.
ATF4<enter> V.22/Bell 212A - 1200 baud forbindelse.
ATF5<enter> V.22 bis - 2400 baud forbindelse.
ATF6<enter> V.32/V.32 bis - 4800 baud forbindelse.
ATF8<enter> V.32/V.32 bis - 9600 baud forbindelse.
AT&Q6<enter> Direkte kommunikation uden kompression og fejlkorrektion. (Bør anvendes, hvis der vælges 300 eller 1200 baud forbindelse).
AT&Q5<enter> Automatisk forhandling af kompression og fejlkorrektion. (Bør anvendes, hvis der vælges automatisk forhandling af liniehastighed).
ATM0<enter> Afbryder intern højttaler i Alarm Modem.
ATM1<enter> Aktiverer intern højttaler under etablering af forbindelse.
AT&W0<enter> Gemmer aktuel indstilling i profil 0, som indlæses ved reset eller power up. Efter opsætning eller ændring i opsætning af modem bør man altid afslutte med denne kommando for at få ændringerne gemt i backup hukommelsen.
AT&V<enter> Udlæser alle modem indstillingerne samt de to alarm telefonnumre. Denne udlæsning er delt op i 4 portioner - adskilt af '+++' på skærmen, og det tager lidt tid, inden alle indstillinger er vist. Dette skyldes en begrænset hukommelseskapacitet i Alarm Modem.
ATZ<enter> Resetter modem til indstilling - gemt i profil 0 (og afbryder forbindelsen).
ATH<enter> Afbryder forbindelsen.

COMLI-protokol

Fra COMLI-protokollen er implementeret simpel 16-bits register-læsning / -skrivning af følgende registre:

Register 00 Bit 00: ON/OFF styring af digital udgang 1 (0 = OFF, 1 = ON)

Bit 01: ON/OFF styring af digital udgang 2

Bit 02: ON/OFF styring af digital udgang 3

Bit 03: ON/OFF styring af digital udgang 4

Bit 04: Pulsering af digital udgang 1 (udgang 1 skifter status i 1 sekund)

Bit 05: Pulsering af digital udgang 2 (udgang 2 skifter status i 1 sekund)

Bit 06: Pulsering af digital udgang 3 (udgang 3 skifter status i 1 sekund)

Bit 07: Pulsering af digital udgang 4 (udgang 4 skifter status i 1 sekund)

Bit 08: Aktiverer testopkald med 3 minutters forsinkelse

Bit 09-15: anvendes ikke
Register 01: Bit 00: Alarmkontrol digital indgang 1 (0 = afbrudt, 1 = aktiv)

Bit 01: Alarmkontrol digital indgang 2

Bit 02: Alarmkontrol digital indgang 3

Bit 03: Alarmkontrol digital indgang 4

Bit 04: Alarmkontrol digital indgang 5

Bit 05: Alarmkontrol digital indgang 6

Bit 06: Alarmkontrol digital indgang 7

Bit 07: Alarmkontrol digital indgang 8

Bit 08-15: anvendes ikke
Register 02-89: anvendes ikke
Register 90-99: Understations ID
Register 100-105: anvendes ikke
Register 106: Bit 00: Aktuel status for digital alarm/indgang 1

Bit 01: Aktuel status for digital alarm/indgang 2

Bit 02: Aktuel status for digital alarm/indgang 3

Bit 03: Aktuel status for digital alarm/indgang 4

Bit 04: Aktuel status for digital alarm/indgang 5

Bit 05: Aktuel status for digital alarm/indgang 6

Bit 06: Aktuel status for digital alarm/indgang 7

Bit 07: Aktuel status for digital alarm/indgang 8

Bit 08: Aktuel status for testopkald alarm status

Bit 09-15: anvendes ikke
Register 107: Bit 00: Alarmopkald flag for digital alarm 1

Bit 01: Alarmopkald flag for digital alarm 2

Bit 02: Alarmopkald flag for digital alarm 3

Bit 03: Alarmopkald flag for digital alarm 4

Bit 04: Alarmopkald flag for digital alarm 5

Bit 05: Alarmopkald flag for digital alarm 6

Bit 06: Alarmopkald flag for digital alarm 7

Bit 07: Alarmopkald flag for digital alarm 8

Bit 08: Alarmopkald flag for testopkald alarm

Bit 09-15: anvendes ikke
Register 108-129:
anvendes ikke
Register 130:
Digital indgang 1 pulstæller
Register 131:
Digital indgang 2 pulstæller
Register 132:
Digital indgang 3 pulstæller
Register 133:
Digital indgang 4 pulstæller
Register 134:
Digital indgang 5 pulstæller
Register 135:
Digital indgang 6 pulstæller
Register 136:
Digital indgang 7 pulstæller
Register 137:
Digital indgang 8 pulstæller
Register 138:
Digital indgang 1 tidstæller
Register 139:
Digital indgang 2 tidstæller
Register 140:
Digital indgang 3 tidstæller
Register 141:
Digital indgang 4 tidstæller
Register 142:
Digital indgang 5 tidstæller
Register 143:
Digital indgang 6 tidstæller
Register 144:
Digital indgang 7 tidstæller
Register 145:
Digital indgang 8 tidstæller
Register 146-254:
anvendes ikke
Register 255:
Alarm kvittering ( skriv 0 => kvittering)

bak