Monitering af digitale status og målte værdier

Eksempel på monitering af status på 128 systemflag
Status flag
Eksempel på monitering af analoge signaler på en station
Analoge målinger
Når en station moniteres på PS4CenterMAX skal den være 'On-line', så PS4CenterMAX uafladeligt kan hente de aktuelle værdier i stationen.
rewind