Modtagning og behandling af alarmer

Eksempel på hvordan alarmlisten kan se ud
Alarmliste

Opkald fra enhver station der kan identiferes i PS4CenterMAX kan ses i alarmlisten. Hvad der videre skal ske med indløbne alarmer afhænger af hvilken prioritet alarmen har og af hvilken tid på døgnet og hvilken dag i ugen alarmen kommer. Alarmer kan efter valg sendes videre som SMS beskeder, som e-mail eller som OPS opkald. Desuden kan alarmer kvitteres fra enhver telefon ved opkald til voice-modem på PS4CenterMAX. Alarmer kan videresendes til så mange modtagere der måtte ønskes.
Alarmprofil indstilling Hvilke timer og hvilke dage der skal sendes Kritiske alarmer til hvem, indstilles under alarmprofiler. Her vises hvordan Kritiske alarmer skal behandles. Der kan oprettes så mange alarmprofiler og alarmenheder, som man har lyst til

Afsendelsesplan Opsætning af afsendelsesplanen for mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i alarmprofilen der ses herover. I en afsendelsesplan kan der benyttes maksimalt 4 alarmenheder. Når der alarmeres kaldes de efter tur indtil alarmen er kvitteret eller indtil alle alarmenhederne er kaldt

Alarmindstillinger For hver enkelt station skal der foretages en alarmindstilling. Her bestemmes hvilke alarmer, der skal videresendes og hvilken alarmprofil, som skal anvendes. I dette tilfælde er der to alarmprofiler til rådighed: Normale alarmer og Kritiske alarmer. Desuden vælges om alarmen skal videresendes når den opstår eller forsvinder eller begge dele.

rewind