Løsning af logger opdaterings konflikt:

Under læsning af loggen fortsætter dataloggningen til de fastsatte tidspunkter. Man risikerer derfor, at data logger pointeren kan ændres under læsning  af data. For at sikre, at de data der udlæses er veldefinerede arbejdes der  med en kopi pointer.
figur 1Her benyttes data logger pointeren ved læsning af loggen. Samtidig kopieres data logger pointeren ind i en kopi pointer, som  benyttes ved læsning af ældre data i loggeren.


figur 2Her benyttes kopi pointeren. Kopipointeren ændres ikke fordi: her læses der ikke fra den nyeste loggning.

Konklusion:

  1. Læsning af mange data, d.v.s. mere end 64 bytes, foretages ved at læse de seneste først og dernæst de tidligere loggede.
  2. Kun ved læsning af den seneste loggning garanteres at læsningen er aktuel.