8 kanals logger

Organisation af  64 bytes overhead:

Der anvendes 16 bits binære tal uden fortegn. Data skrives som 2 bytes ord med den mindst betydende byte i den mindste adresse.

Logger kanal SIZE START DELTA-T KONTROL
0 LSB
0
MSB
1
LSB
2
MSB
3
LSB
4
MSB
5
LSB
6
MSB
7
1 LSB
8
MSB
9
LSB
A
MSB
B
LSB
C
MSB
D
LSB
E
MSB
F
2 LSB
10
MSB
11
LSB
12
MSB
13
LSB
14
MSB
15
LSB
16
MSB
17
3 LSB
18
MSB
19
LSB
1A
MSB
1B
LSB
1C
MSB
1D
LSB
1E
MSB
1F
4 LSB
20
MSB
21
LSB
22
MSB
23
LSB
24
MSB
25
LSB
26
MSB
27
5 LSB
28
MSB
29
LSB
2A
MSB
2B
LSB
2C
MSB
2D
LSB
2E
MSB
2F
6 LSB
30
MSB
31
LSB
32
MSB
33
LSB
34
MSB
35
LSB
36
MSB
37
7 LSB
38
MSB
39
LSB
3A
MSB
3B
LSB
3C
MSB
3D
LSB
3E
MSB
3F
Byte adresser i logger overhead

Definition af SIZE:

SIZE er data loggens størrelse i bytes.

Definition af START:

START er adressen i bytes, hvor loggen starter i den samlede logger memory inclusive overhead. Overhead ligger først i memory, så logg nr.0 starter efter overhead altså i adresse 64 bytes.

Definition af DELTA-T:

DELTA-T  er tiden i sekunder mellem to logninger. 0 ≤ DELTA-T < 65536 S. Når DELTA-T≡0 fås et logger interval på 65536 S.  (65536=1000016)

Organisation af bits i KONTROL:

Hvert kontrol ord har 16 bits. Bit 0 til 7 ligger i den mindst betydende byte, som ligger i laveste memory adresse. Bit 8 til F16 ligger i den mest betydende byte, som ligger i den højeste memory adresse.
Bit 7 definerer hvorledes tællere logges:
Bit 7 =0, at tællerens to laveste bytes logges. D.v.s. den del af tælleren, der løber hurtigst, -logges.
Bir 7=1, at tæller differensen logges. D.v.s: (tællerværdien til t2 - tællerværdien til t1 ) logges; t1 og t2 er to på hinanden følgende lognings tidpunkter og t1 < t2 .

Skrivning i overhead

medfører initialisering af datalogningen. Dette betyder, at man ikke kan forvente, at læse data af nogen betydning fra nogen af de otte loggere. Én af parametrene: START og SIZE er overflødige. Vi bestemmer, at det er START parameteren og beregner denne som en funktion af SIZE parameteren således: Der allokeres memory til loggerne i det omfang det er muligt. Hvis summen af loggernes størelse overskrider størrelsen af den samlede logger memory, så ændres SIZE. Alle ændringer kan moniteres ved, at aflæse overhead memory.

16 kanals logger

Overhead til en 16 kanals logger er organiseret på fuldstændig samme måde blot er overhead dobbelt så stor, d.v.s 128 bytes imod 64 i 8 kanals loggeren. PS4 vil initialisere overhead så det passer til antallet af kanaler i loggeren: Denne værdi, der ligger i byte adresse 2 og 3, kan bruges til at identificere kanal antallet

Læsning af logger

Overhead og loggede data kan læses ved hjælp af COMLI protokollens K og M kommandoer. COMLI protokollen opererer med 16 bits registre og adresseringen sker ved hjælp af registeradresser. Register adressen i loggeren er det samme som byteadressen divideret med to. Derfor ligger overhead: