Logger til Odense Vandselskab

Logger kontrol ord.

loggerkontrolord

Hver loggerkanal har et kontrolord, der anvendes som følger:

ad bit5:
Loggningen standses hvis denne bit er sat og hvis systemflaget med nummer=værdi, er sat.
ad bit6:
Når dette flag er sat logges middelværdier, ellers logges øjebliksværdier. Middelværdien beregnes som gennemsnittet af de målte værdier siden sidste loggning. Der måles een gang i sekundet.
ad bit7:
Når denne bit er sat logges forskellen på den nuværende værdi og værdien ved tidspunktet for den foregående loggning.