Watchdog alarm

ved programskift til PS4 version 04

Vi har gentagne gange observeret at chips af et bestemt fabrikat: CMDµ ikke kan forliges med PS4. Det viser sig ved at programmet ikke kan afvikles og derfor aktiveres PS4's watchdog alarm kredsløb. Fejlen ses ved at PS4 ikke reagerer normalt ved betjening. Desuden blinker display og vender tilbage til visning af tid og dato i begge linier. I alarmlisten kan man se at der har været en watchdog alarm. Fejlen kan forekomme ved programskift, hvis der sidder kredse fra CMDµ i PS4.

Afhjælpning af fejl

Alle kredse af fabrikat: CMDµ skiftes til kredse af fabrikat: CONEXANT eller fabrikat: Rockwell.

Der kan være tale om:

PS4 65C00 chips Udvidelseskort 65C00 chips
De tre fabrikater
Placering af kredsene dels på hovedkortet til venstre og dels på udvidelseskortet øverst til højre. Bemærk at når der anvendes udvidelseskort er der ingen CPU på hovedkortet. Nederst til højre ses en chip fra hver af de tre fabrikker. Fra oven er det: CMDµ, Rockwell og CONEXANT

bak