Trykforøgerstation til vandforsyning

PS4 regulerer vandtilstrømning ved at indstille en ventil

Trykforøgerstationen som omtales her er bygget om et bassin til drikkevand. Bassinet forsynes med vand igennem en forsyningsledning fra vandværket. Ledningen er tilsluttet andre forbrugere som belaster ledningen i varierende grad. Det medfører trykvariationer i ledningen. Vandtrykket i ledningen måles og anvendes som udtryk for hvor meget vand der er til rådighed for trykforøgerstationen: Når trykket er højt er der mere vand til rådighed end når trykket er lavt.

TrykforøgerPS4 måler trykket P i vandledningen og niveauet: NIV i bassinet. Niveauet skal måles så vi ved om der er plads til mere vand i bassinet. Hvis ikke det er tilfældet lukkes ventilen ellers reguleres ventilen i op til 8 trin således at et højere tryk P får PS4 til at åbne ventilen mere.

Fra bassinet forsynes et antal brugere med vand under konstant tryk. Dette tryk bestemmes af afgangspumpen og den trykafhængige styring der er af denne. Den del er i eksemplet ikke styret af PS4. Der findes eksempler på at PS4 forsyner P.I.D.-regulatoren med et reference signal. Fordelen med det er, at referencen kan ændres fra PS4CenterMAX eller et SRO anlæg. Der findes ligeledes eksempler på at PS4 kan styre 2, 3 eller 4 regulerede pumper i alternerende drift. For en ordens skyld skal det tilføjes at PS4 uden videre måler indgangstryk, afgangstryk, afgangsflow, niveau i beholder, driftstider for pumper og startantal for pumper. Disse målinger kan logges og anvendes af PS4CenterMAX eller et SRO-anlæg til grafisk visning og rapportering. PS4 er naturligvis også i stand til at lave alarmopkald når der forekommer alarmerende måleværdier.


bak