Slusestyring i Struer

Slusen forhindrer indtrængning af saltvand og tillader udlukning af ferskvand

Styring med PS4 af 6 sluseporte og én hydraulikpumpe

kanalen
Slusen ligger under broen der går over kanalen som forbinder Limfjorden med vigen der hedder Kilen. På billedet ses broen og kanalen.

Styringen er baseret på niveaumålinger: én i Kilen og én i Limfjorden Det er forskellen mellem disse niveauer der anvendes og ikke selve niveauerne. Styringsniveauet: ∆ beregnes som ∆=(niveau i Kilen)−(niveau i Limfjorden)

Til at styre åbning og lukning anvendes desuden to kvitteringer fra hver sluseport: én der melder når porten er åben og én der melder om porten er lukket.
Slusen er opbygget af tre sluser hver med to sluseporte Alle sluserne styres på samme måde. De kører dog ikke synkront fordi de enkelte porte ikke kører lige hurtigt

åben sluse lukket sluse
Slusen vist med åbne og lukkede porte. På pælen foran slusen er niveaumåleren, der måler niveauet på Limfjords siden, monteret.

Her beskrives styringen af én sluses to porte

Portene overlapper hinanden således at port 1 lukker efter port 2 og den åbner før port 2. I beskrivelsen anvendes følgende betegnelser:
n: ∆ har oversteget åbningsniveauet og derefter ikke været under lukkeniveauet
NOT n: har været mindre en lukkeniveauet og derefter ikke over åbningsniveauet
a: port 1 er åbnet
b: port 2 er åbnet
c: port 1 er lukket
d: port 2 er lukket
Job
Betingelse
Åben port 1
n AND NOT(a) OR NOT(d)
Åben port 2
n AND a
Tænd for hydraulikpumpe
n AND(NOT(a) OR NOT(b OR c)) OR NOT(n) AND(NOT(d) AND a OR d AND NOT(c))
Fejlmelding på stilling af porte
NOT(a XOR b) OR (a XOR c) OR (b XOR d)
port 1 under åbning kanal og bro med åben sluse

Foruden styringen foretager PS4 loggning af status på styresignaler, portenes stilling , styreniveau og niveau udenfor slusen.

loggning

Ved fejl på porte eller hydraulik foretages SMS-alarmopkald over GSM til to forskellige modtagere.


bak