Analog output PS4XX

Matrixligning til bestemmelse af offset og faktor:formel1
offset og faktor kan bestemmes når k, niveau1, niveau2, output1 og output2 er kendte størrelser.

Niveauer og output fremgår af skærmbilledet i PS4-Center programmet. k=100 ved enhed cm, k=1000 ved enhed mm o.s.v.

Eksempel:

Med disse værdier bliver ligningen:formel2

Beregnede værdier:
bak