Analoge input PS4 gamle, ver.1

mainboard PS4 gammelIndgang 1 på PS4

Jumper positioner

Forbindelser stik X2 og X3

Indgang 2,3,4,5,6,7 og 8 på PS4


0-30mV ver1

0-30mV (SH3100)

De to jumpere placeres som vist.
Der kan eventuelt være en jumper på J3's ene ben, det væsentlige er at benene ikke er elektrisk forbundne.
Blandt andet til tryktransducer SH3100 anvendes denne placering.

4-20mA-ver1

4-20mA (SH3102)

De to jumpere placeres som vist.
Blandt andet til tryk transducer SH3102 anvendes denne placering.

0-100mV-ver1

0-100mV

De to jumpere placeres som vist.
Der kan eventuelt være en jumper på J3's ene ben, det væsentlige er at benene ikke er elektrisk forbundne.

0-30mV (SH3100) stikforbindelser

0-30mV-X2-ver1Ledninger trykudlignings boks
Forbindelserne til X2 er vist med de farver på ledningerne der er i det kabel, som monteres på trykudlignigsboksen hos os.
Som det ses på billedet kan der være helt andre farver på ledningerne i transducerkablet.

4-20mA (SH3102) stikforbindelser

4-20mA-X2-ver1
På billedet er pin 2 og pin 3 på X2 kortsluttet og strømsignalet fra f.eks. transducer er ført til pin 4 (sort ledning). Strømforsyningen er taget fra pin 9 på X3 (rød ledning)

Strømindgang, 0-20/4-20mA

For hver af de 7 analoge indgange, som er nummereret fra 2 til 7, er der anbragt en 100Ω modstand i den sokkel der ses midt i billedet herover imellem stikkene og lige under skruen. Målestrømmen til hver enkelt indgang går igennem den tilhørende modstand.
På billedet er modstanden længst til højre for indgang nr. 2 og den længst til venstre for indgang nr.8. Så modstandene er nummereret 2,3,4,5,6,7 og 8 fra højre..

Spændings indgang, 0-2V

Enhver af de 7 analoge indgange kan ændres til en spændings indgang, som måler fra 0V til 2V. Det gøres ved at fjerne den pågældende modstand fra soklen og erstatte den med en modstand på 100kΩ. Modstandene er nummereret 2,3,4,5,6,7 og 8 fra højre, så hvis f.eks indgang nr.3 skal være en spændings indgang, så fjernes modstand nr.2 fra højre. (Indgang nr.1 er ikke som de andre og den forbindes i X2)

bak