Udvidelse af PS4 med ekstenderkort

Monteringsvejledning


step 1 Trin 1a

Kredsene nummereret 1, 2 og 3 fjernes. Vær opmærksom på at kreds 2 består af to kredse, den ene ovenpå den anden! Begge skal fjernes! Kreds 3 skal eventuelt anvendes igen på ekstenderkortet; mere herom senere.

Trin 1b

Der monteres 4 stag (afstands-skruer) som skal anvendes til at skrue ekstenderkortet fast på.

Trin 1c

De 4 Ydre stag forlænges hvis der er behov for mere plads under PS4's metalbagplade efter ekstenderkortet er monteret.

Trin 1d

Kontroller at jumperne står korrekt! Det er ikke let at flytte dem efter ekstenderkortet er skruet fast! Se 
Jumper positioner på PS4

step 2 Trin 2

ekstenderkortet forbindes til hovedkortet med et fladkabel. Det fri stik på fladkablet sættes i den sokkel der er blevet fri efter at kreds nummer 3 blev fjernet

step 3 Trin 3a

Ekstenderkortet skrues fast i stagene med 4 skruer i de viste huller

Trin 3b

Hvis soklen mærket 3, er tom, som den er på billedet, skal den udtagne kreds 3 monteres i soklen. Kredsen skal orienteres som de andre DIL-kredse på kortet. Orienteringen er vist med en halvcirkelformet indskæring i den ene ende af kredsen.

Med ekstenderkort har PS4 128Kbytes RAM og 128Kbytes ROM (mod 32Kbytes og 32Kbytes uden) Desuden kan kortet tilsluttes et kort med ekstra input/output. Kortet herunder har 2 ekstra serielle kommunikations porte.

ekstensions stik
bak