SRO Styreudgange:

Der er mulighed for at aktivere op til 32 digitale styreudgange, som individuelt kan programmeres til følgende funktioner i PS2000:

Kode 000:
Styreudgangen kontrollerer direkte det tilhørende flag, som så evt. kan anvendes som én af betingelserne for et eller flere status / alarmflag. Selve styreudgangen forbliver i den valgte stilling ON / OFF.
Kode 001 – 008:
Styreudgangen trigger et af niveauerne 1-8. Pumpen pumper ned til normalt stopniveau, hvor pumpen udkobles af pumpestyringen. Selve styreudgangen resetter umiddelbart.
Kode 009 – 016:
Styreudgangen udkobler et af niveauerne 1-8. Niveauet aktiveres igen af pumpestyringen ved overskridelse af startniveau. Selve styreudgangen resetter umiddelbart.
Kode 017:
Styreudgangen bringer PS2000 i drift. Selve styreudgangen resetter umiddelbart.
Kode 018:
Styreudgangen aktiverer alternering for pumpestyringen. Selve styreudgangen resetter umiddelbart.
Kode 019:
Styreudgangen forbereder et test alarmopkald, som udføres med 3 minutters forsinkelse. Selve styreudgangen resetter umiddelbart.
Kode 020:
Styreudgangen nulstiller alarm-opkaldstæller og kvitterer for alarmopkald. Selve styreudgangen resetter umiddelbart.
Kode 021:
Styreudgangen bringer PS2000 i stop. Selve styreudgangen resetter umiddelbart.
Kode 022:
Styreudgangen stopper alternering for pumpestyringen. Selve styreudgangen resetter umiddelbart.
Kode 023 - 024:
Styreudgangen har ikke nogen speciel funktion og resetter umiddelbart.
Kode 025 – 028:
Styreudgangen aktiverer resetfunktion 1-4, som bl.a. kan anvendes for holdalarm reset. Selve styreudgangen resetter umiddelbart.
Kode 029 – 060:
Styreudgangen aktiverer en puls på 2 sekunder på en af de 32 digitale udgange. Selve styreudgangen resetter samtidigt.
Kode 061 – 092:
Styreudgangen kontrollerer direkte en af de 32 digitale udgange. Selve styreudgangen forbliver i den valgte stilling ON / OFF.
Kode 093:
Styreudgangen aktiverer en puls på 2 sekunder på det tilhørende flag og resetter samtidigt.

bak