Pumpestyring:

Niveaukontrol for op til 8 niveauer:

Individuelle parametre for hvert niveau:
 1. Niveau aktiv / inaktiv
 2. Valg af styringstype ( tømning / fyldning )
 3. Valg af styringsmetode (elektrode / niveaumåling)
Parametre ved styring på elektrode:
 1. Valg af flag for start
 2. Mulighed for invertering af startflag (slutte/bryde problematik)
 3. Valg af flag for stop
 4. Mulighed for invertering af stopflag (slutte/bryde problematik)
Parametre ved styring på niveaumåling:
 1. Valg af målerindgang for niveaumåling (Transducerfejl afbryder niveau)
 2. Startniveau
 3. Stopniveau
Fælles parametre - uanset styringsmetode:
 1. Filtrering af startbetingelse
 2. Filtrering af stopbetingelse
 3. Valg af flag for eventuel udkobling af niveau
 4. Valg af flag for eventuel nødstyring

Alterneringskontrol for op til 4 alterneringsgrupper:

Individuelle parametre for hver alterneringsgruppe:
 1. Alternering aktiv / inaktiv
 2. Valg af alterneringsbetingelser:
  1. Skift ved udkobling af sidste pumpe i gruppen
  2. Skift ved udløb af sammenlagt pumpetid for hver pumpe
  3. Skift ved udkobling - eller udløb af pumpetid efter start
  4. Skift på forkanten af udvalgt flag
Parametre ved alterneringsbetingelse a eller c:
Antal pumpestarter før skift for hver pumpe i gruppen ( normalt = 1 )
Parametre ved alterneringsbetingelserne b eller c:
Maksimal pumpetid for hver pumpe i gruppen.
Parametre ved alterneringsbetingelse d:
Valg af flag for alterneringsskift
Fælles parametre - uanset valg af alterneringsbetingelse:
 1. Valg af niveauer for alterneringsgruppe
 2. Valg af pumper for alterneringsgruppe

Pumpe udgangskontrol for op til 8 pumper

Individuelle parametre for hver pumpe:
 1. Valg af udkobling af andre pumper ved indkobling af denne
 2. Pausetid før indkobling
 3. Efterkørselstid ved udkobling ( kan anvendes som rampetid)
 4. Valg af flag som kvittering for pumpe driftsignal
Fælles parameter for alle 8 pumper:
Generel pause mellem 2 skift på relaisudgangene

bak