PS2000 Tabelskalering:

Man kan oprette op til 4 målere, som skaleres ved opslag i en forud beregnet tabel med op til 1000 punkter. Hver af de 4 målere er udstyret med følgende parametre:

  1. Tabelskaleret måler aktiv / inaktiv ( Overordnet aktivering af måler )
  2. Valg af skaleret måler som input til tabelskalering
  3. Bestemmelse af størrelsen på tabellen (antal trin i tabel – maksimalt 1000)
  4. Tabelopslag stepværdi (input forskel per tabeltrin )
  5. Enhedsfaktor for øjebliksværdi (Tabelværdierne beregnes altid i grundenheder – eks. m3/sekund )
  6. Enhedsfaktor for summeret værdi ( På basis af en opdatering hvert sekund )

En eventuel offset justering forventes udført på den analoge måler, således at værdien fra inputmåler netop overstiger værdien: 0.0 ved start af tabel.

Index for opslag i tabel beregnes som: inputværdi ∕ stepværdi

Øjebliksværdien fastsættes som: Tabel[Index] × enhedsfaktor for øjebliksværdi.

Summeret værdi opskrives hvert sekund med: Tabel[index] × enhedsfaktor for summeret værdi.

Eksempler på enhedsfaktor for øjebliksværdi, hvor grundenheden = m3/sekund:

m3/sekund: 1

m3/time: 3600

liter/sekund: 1000

Eksempler på enhedsfaktor for summeret værdi hvor grundenheden = m3/sekund:

m3: 1

hl: 10

liter: 1000


bak