PS2000 Flowberegning:

PS2000 kan opsættes til at udføre en eller to flowberegninger, som hver har følgende parametre:

 1. Beregning aktiv / inaktiv
 2. Pumpejob = Tømning eller Fyldning
 3. Vælg niveauinput for beregning
 4. Vælg pumper, som relaterer til beregningen (pumper i den pågældende sump).
 5. Minimum niveau for beregning
 6. Maximum niveau for beregning
 7. Areal i pumpesump
 8. Faktor for valg af enhed på øjebliksværdi for flow.
 9. Faktor for valg af enhed på summeret værdi af flow.
 10. Faktor for valg af enhed for pumpeydelse.
 11. Valg af eksponent for heltalskonvertering af øjebliksværdi for flow.
 12. Valg af eksponent for heltalskonvertering af summeret værdi for flow.
 13. Valg af eksponent for heltalskonvertering af pumpeydelse.

Maximum og minimum niveau defineres i samme enhed som niveauinput måler. Pumpesump areal defineres i [ niveau-enhed2 ]. Grundenheden for øjebliksflow bliver [ niveau-enhed3 / sekund ], og grundenheden for summeret flow bliver [ niveau-enhed3 ].

Startniveau for flowberegning registreres, når sidste pumpe stopper – eller når niveau konstateres inden for det tilladte for beregningen og ingen pumpe er i drift.

Startniveau for pumpeydelse registreres, når første pumper starter – eller når niveau konstateres inden for det tilladte område for beregningen og en enkelt pumpe er i drift.

Øjebliksværdi for flow beregnes, når første pumpe starter – eller når niveau konstateres uden for det tilladte for beregningen og ingen pumpe er i drift. Beregningen af Q udføres således:

Q = abs ( aktuelt niveau − startniveau ) × brøndareal / tid for fyldning eller tømning

Pumpeydelse beregnes, når den enkelte pumpe stopper − eller når niveau konstateres uden for det tilladte for beregningen og en enkelt pumpe er i drift. QP beregnes således:

QP = abs ( ( aktuelt niveau − startniveau ) × brøndareal / pumpetid ) + Q

Flow summeres løbende på følgende vis:

Qtotal = Qtotal + Q × tid


bak