PS2000 Fjernkontrol:

Der er mulighed for at kontrollere op til 8 flag i op til 8 forskellige PS2000 / PS4_04 understationer. For hver styring findes følgende parametre:

 1. Kontrol aktiv / inaktiv
  Overordnet aktivering af kontrol
 2. Opdater ved styringsbetingelse opståen aktiv / inaktiv
  Mulighed for opdatering på kun den ene flanke
 3. Opdater ved styringsbetingelse ophør aktiv / inaktiv
  Mulighed for opdatering på kun den ene flanke
 4. Valg af flag for styringsbetingelse
  Der vælges eet blandt PS2000´s generelle flag
 5. Valg af flag for styringsdestination
  Der vælges eet blandt PS2000´s 32 SRO-Kontrolflag eller eet blandt PS4_04´s 16 SRO-Kontrolflag
 6. Valg af forbindelsestype
  Der skelnes mellem:
  1. Lokal (Kontrollen udføres på et eget SRO-Kontrolflag)
  2. Netværk (Kontrollen udføres på en nabo PS2000 på RS485 netværk)
  3. Fjernopkald via Dialup / Radio / GSM (Kontrollen udføres på en anden PS2000 / PS4_04)
 7. Destination netværks-ID
  Denne parameter anvendes, hvis forbindelsestype = Netværk
 8. Destination Comli-ID
  Denne parameter anvendes, hvis forbindelsestype = Fjernopkald. Hvis destinationen er en PS2000, og Comli-ID ikke matcher den PS2000, som er tilsluttet modem, overføres kontrol til en anden PS2000 på netværk jævnfør Comli ID-Mapping.
 9. Destination Telefonnummer
  Denne parameter anvendes, hvis forbindelsestype = Fjernopkald, og devicetype = Modem

Generelt for alle 8 styringer findes følgende parametre:

 1. Maksimalt antal forsøg på opdatering af destination
 2. Pauseskema for opdatering

PS4_04 Niveau-udkobling:

Når en PS2000 udfører kontrol på en PS4_04, anvendes IKKE de 4 niveau-udkoblingsflag i PS4, men derimod et af de 16 tilgængelige SRO-Kontrolflag. Den endelige funktion af en sådan kontrol afhænger derfor af den lokale opsætning  af det aktuelle SRO-Kontrolflag på den pågældende PS4.

Når en PS4_04 udfører ”Niveau-udkobling” på en PS2000, overføres styringen på et af PS2000´s SRO-Kontrolflag [0x1c – 0x1F] – altså de 4 sidste SRO-Kontrolflag. En Stopkommando på ”Niveau 1” sætter SRO-Kontrolflag[0x1C].  En Genstart-kommando på ”Niveau 4” nulstiller SRO-Kontrolflag[0x1F]. Husk at aktivere alle 32 SRO-Kontrolflag under PS2000-konfiguration, hvis en PS4_04 skal kontrollere en PS2000 !


bak