PS2000 dHdT-beregning:

PS2000 kan opsættes til at udføre op til 8 dHdT-beregninger, som hver har følgende parametre:

  1. Beregning aktiv / inaktiv
  2. Vælg niveauinput for beregning
  3. Delta tid for ny beregning
  4. Delta niveau for ny beregning

Delta niveau beregnes løbende som ( aktuelt niveau – niveau ved sidste beregning ).

Når abs ( deltaniveau ) overstiger Delta niveau for ny beregning – eller hvis tiden siden sidste beregning overstiger Delta tid for ny beregning, opdateres dHdT værdien som:

dHdT = Delta niveau / Delta tid

Enheden for dHdT er altid: [ niveau-enhed / sekund ]. Hvis man ønsker en anden enhed, kan dHdT værdierne skaleres v.hj.a. de 8 generelle beregnede målere. En stigning i niveau vil give et positivt resultat – Et fald giver et negativt resultat.


bak