PS2000 Debug:

Hvis man kobler op mod en PS2000 via terminal eller dialup / RF v.hj.a. et simpelt terminalprogram, kan man aktivere debug-beskeder på skærmen ved kommando:

debug<tal><cr> debugmode i <tal> sekunder

Kommando og tal skal indtastes uden mellemrum.

Debug-mode forbliver aktiv i så mange sekunder, som <tal> defineres.

Hvis <tal> indtastes som: 999, udlæses de sidste 250 debug-beskeder, og debug timeout fastsættes til 60 sekunder.

debug999<cr> 250 sidste debug-meddelelser

Hvis <tal> indtastes som: 0 – eller udelades, termineres en evt. debug-session.

debug<cr> stop debug

Hvis forbindelsen etableres via dialup, afbrydes forbindelsen efter normal timeout, medmindre man taster <cr> nu og da. Ved dialup afbrydes debug-mode altid i forbindelse med en disconnect.


bak