PS2000 Generelle Beregninger:

PS2000 indeholder op til 8 floatingpoint beregninger samt 8 doubleword beregninger, som hver har følgende parametre:

 1. Valg af flag for opdatering af beregning ( Beregning udføres, når flag skifter fra off til on).
 2. Beregningsprogram på maksimalt 16 programlinier.

Hvis flag for opdatering vælges som ”ALTID SAND”, opdateres beregningen én gang hvert sekund. Hvis ”ALTID FALSK” vælges, opdateres beregning aldrig. Ellers vil en ny beregning udføres, når det valgte flag skifter værdi fra falsk til sand. Man kan opnå en opdatering hver 2. / 4. / 8. / 16. sekund ved at vælge et af sekund-puls flagene.

Beregningsprogram kan indeholde følgende instruktioner / værdier:

Værdier:

 1. ALTID_SAND kaster værdien: 1.00 på stakken.
 2. ALTID_FALSK kaster værdien: 0.00 på stakken.
 3. FLAG_XXX kaster værdien: 1.00 på stakken, hvis værdien af FLAG_XXX = sand, ellers kastes værdien: 0.00 på stakken.
 4. MÅLER_XX kaster værdien for MÅLER_XX på stakken.
 5. TÆLLER_XX kaster værdien for TÆLLER_XX på stakken.
 6. KONSTANT_X kaster værdien for KONSTANT_X på stakken.

Funktioner:

 1. PLUS løfter TOS og NTOS af stakken og kaster [ NTOS + TOS ] tilbage på stakken.
 2. MINUS løfter TOS og NTOS af stakken og kaster [ NTOS – TOS ] tilbage på stakken.
 3. GANGE løfter TOS og NTOS af stakken og kaster [ NTOS × TOS ] tilbage på stakken.
 4. DIVIDER løfter TOS og NTOS af stakken og kaster [ NTOS / TOS ] tilbage på stakken.
 5. NEGER løfter TOS af stakken og kaster [ TOS × −1.00 ] tilbage på stakken.
 6. ABS erstatter TOS med [ TOS × −1.00 ], hvis TOS er negativ.
 7. RECIPROK løfter TOS af stakken og kaster [ 1.00 / TOS ] tilbage på stakken.
 8. NOT løfter TOS af stakken. Hvis TOS = 0.0, kastes [ 1.0 ] på stakken. Ellers kastes [ 0.0 ] på stakken.
 9. MINDREEND løfter TOS og NTOS af stakken. Hvis TOS < NTOS kastes [ 1.0 ] på stakken. Ellers [ 0.0 ].
 10. STØRREEND løfter TOS og NTOS af stakken. Hvis TOS ≥ NTOS kastes [ 1.0 ] på stakken. Ellers [ 0.0 ].
 11. STØRSTE løfter TOS og NTOS af stakken og kaster [ den største værdi ] på stakken.
 12. MINDSTE løfter TOS og NTOS af stakken og kaster [ den mindste værdi ] på stakken.
 13. PROGEND returnerer TOS som resultat af beregningen.

Note: ( TOS = øverste værdi på stakken, NTOS = næst-øverste værdi på stakken )

Resultaterne fra de 8 floatingpoint beregninger er 4-bytes float værdier på linie med de skalerede målere. Resultaterne fra de 8 doubleword beregninger er 4-bytes doubleword værdier på linie med tællerne. Selve beregningerne i de 2 typer udføres som float-beregninger. I sidstnævnte tilfælde konverteres resultatet blot til doubleword værdier.


bak