Dataoverførsel på PS2000 Netværk:

Der er mulighed for at konfigurere op til 16 data-overførselsblokke på den enkelte PS2000. Hver blok repræsenterer forskellige data fra en anden PS2000 på det lokale netværk.

Blok_00 repræsenterer data fra PS2000 med Netværks-ID 0x0
Blok_01 repræsenterer data fra PS2000 med Netværks-ID 0x1

Blok_0f  repræsenterer data fra PS2000 med Netværks-ID 0xF

Hver blok-definition indeholder opdaterings-interval samt konfiguration af 4 data-områder:

  1. Overførsel af digitale flag
  2. Overførsel af rå A/D-Konverter data
  3. Overførsel af færdigskalerede værdier
  4. Overførsel af tæller-værdier

Der kan kun overføres sammenhængende data fra hvert af de 4 data-områder. Man kan således ikke overføre digital indgang 1 til 15 – og digital indgang 20 til 24. – Kun eet sammenhængende område fra hvert dataområde.

Hvert dataområde defineres med følgende parametre:

  1. Kilde startnummer
  2. Antal data
  3. Destination startnummer

Overførsel af maksimalt 32 Digitale flag:

Kilde startnummer = 0x000 – 0x1A7 ( Hele PS2000 Flag-område)

Antal data = 0x00 – 0x20

Destination startnummer = 0x00 – 0x1F

Destination startnummer + Antal data må maksimalt være = 32.

Overførsel af maksimalt 16 A/D Konverter data:

Kilde startnummer = 0x00 – 0x24 ( Hele PS2000 A/D og D/AKonverter-område)

Antal data = 0x0 – 0x10

Destination startnummer = 0x0 – 0xF

Destination startnummer + Antal data må maksimalt være = 16.

Overførsel af maksimalt 16 Færdigskalerede værdier:

Kilde startnummer = 0x00 – 0x3F ( Hele PS2000 Lineært skalerede dataområde)

Antal data = 0x0 – 0x10

Destination startnummer = 0x0 – 0xF

Destination startnummer + Antal data må maksimalt være = 16.

Overførsel af maksimalt 16 Tæller værdier:

Kilde startnummer = 0x00 – 0x37 ( Hele PS2000 Tæller dataområde)

Antal data = 0x0 – 0x10

Destination startnummer = 0x0 – 0xF

Destination startnummer + Antal data må maksimalt være = 16.


bak