Comli adressering af kontrol statusflag 1 – 64

Register:

Anvendelse:

0120 − bit 00 − 07

Niveau 1 − 8 status

0120 − bit 08 − 15

Niveau udkobling 1 − 8 status

0121 − bit 00 − 07

Niveau nødstyring 1 − 8 status

0121 − bit 08 − 15

Intern alternering udgang 1 − 8 status

0122 − bit 00 − 07

Intern pumpe udgang 1 − 8 status

0122 − bit 08

PS2000 Drift status

0122 − bit 09

PS2000 Alternering status

0122 − bit 10

Testopkald alarm undervejs ( aktiv i 120 sekunder )

0122 − bit 11

Alarmopkald kvittering undervejs ( aktiv i 1 sekund )

0122 − bit 12 − 15

Holdalarm nulstilling kode 1 − 4 undervejs ( aktiv i 5 sekunder )

0123 − bit 00 − 03

Tabel skaleret måler 1 − 4 input niveau er større end 0 ( aktivt overløb )

0123 − bit 04

2 sekunders puls

0123 − bit 05

4 sekunders puls

0123 − bit 06

8 sekunders puls

0123 − bit 07

16 sekunders puls

0123 − bit 08 − 15

Reserveret for fremtidig anvendelse


bak