Beskrivelse af elektrodeindgange.

Elektrodeindgangene udsender skiftevis 5V 4,5kHz AC ud på de indgange, der er valgt som AC-elektrodeindgange.
Når elektrodeindgangen belastes med 3-25 kohm, skifter den tilsvarende udgang. Samlet kapacitet mellem leder eller skærm må ikke overskride 6nF.
Der måles i forhold til GND på terminal 4 eller 24
Der er mulighed for at kombinere digitalindgange og elektrode indgange. dvs. et vilkårligt antal indgange på gruppe 1 kan være elektrodeindgange/digitalindgange.
Eks. indgang 1 og 2 kan være elektrode indgange og indgang 3 til 6 kan være digitalindgange.
NB!
  Mellem elektrodeindgange og elektroder bør der anvendes skærmet kabel

Justeringsprocedurer af følsomhed på elektrodeindgange:

Tilslut en modstand til den indgang, der anvendes.
Modstandens værdi bestemmer følsomheden, hvor indgangen trigger. Eks 20 kohm.
Følsomheden (modstanden) skal holdes mellem 3 – 25 kohm.
Ved kabler på 6-8m til elektroderne bør følsomheden ikke sættes højere end 20kohm.
Kontroller ved hjælp af PS4 Center Max, hvornår der registres en aktiv indgang.
Følsomheden justeres med P1. Se billedet ved udskiftning af sikringer.
Juster potentiometeret, så indgangen lige er blevet aktiv.
Fjern modstanden og se indgangen går inaktiv, monter modstanden igen se indgangen går aktiv.
Overholdes dette ikke, vil det betyde, at følsomheden er højere end 20 kohm.
Det afprøves ved at justere potentiometeret frem og tilbage for at få føling med potentiometeret.
Justeres der til en højere følsomhed end 25 kohm vil kabelkapacitet kunne trigge indgangen.
Potentiometeret er et SMD trimme potentiometeret og skal derfor behandles med stor agtpågivenhed.
Potentiometeret kan drejes ca. 270 grader

Principdiagram for elektrodeindgange

Jumper Indgang Funktion Terminal nummer Principdiagram
JMP1 : Ind AC/DIG 1 Elektrode 25
JMP2 : Ind AC/DIG 2 Elektrode 26
JMP3 : Ud AC/DIG 3 Digital 27
JMP4 : Ud AC/DIG 4 Digital 28
JMP5 : Ud AC/DIG 5 Digital 29
JMP6 : Ud AC/DIG 6 Digital 30

Placering, se jumper oversigt

NB!
Mellem elektrodeindgange og elektroder bør der anvendes skærmet kabel
Tilslutning til skærm bør holdes kort af hensyn til EMC støj.

back