Manuel offsetManuel offset kalibrering

I PS4CenterMAX programmet skal:

Eksempel:

Overløbet begynder når PS4 måler niveauet: j=800 mm. Så overløbsniveauet er f=h−800 mm. Bemærk at den værdi der indmeldes skal være −800…(minus ottehundrede).

Automatisk offsetAutomatisk offset kalibrering

I PS4CenterMAX programmet skal:

Eksempel:

Elektrodesignalet skifter status når vandet står 50 mm under overløb: g=−50 mm. Når elektrodesignalet skifter status måler PS4 et niveau: j=1800 mm. Så k=−50−1800 mm. Eller med andre ord: k=−1850 mm. Overløbsniveauet er: f=h+(−1850)mm.

Bemærk:

Hvis g er negativ, d.v.s. at elektroden sidder under overløbskanten, så beregnes der kun flow når vandspejlet er over elektroden. Det er således muligt at afprøve elektroden uden at foretage en uønsket kalibrering, når elektroden ikke er neddykket.
bak