Striber Firma navn


Damgårdsvej 8, 7600 Struer
Postbox 36
Telefon 97 84 00 55 - Telefax 97 84 11 20
Giro 3 62 79 26
A/S reg nr. 164076
Den Danske Bank, Struer
PBS nr. 01057235
e-mail: [email protected]

DK Velkommen!

GB Welcome!

Pumpestation
Vi er et lille elektronik firma med speciale i niveau måling i væsker og styring af pumper. Vi udfører specielle opgaver for stat, amter og kommuner samt for industrielle produktions virksomheder.
Firmaet stiftedes i 1987 og har meget stor erfaring med tryktransducere og pumpestyringer til pumpestationer, renseanlæg og vandværker. En stor del af vore produkter anvendes som stationer for SRO anlæg (Styring Registrering Overvågning). De samler data dels i tællere, som tæller begivenheder eller drifts tider og dels i en datalogger. Desuden kan målte værdier og beregnede værdier overvåges. Mange funktioner kan fjernprogrammeres.
Produkterne kan kommunikere over en seriel kommunikationsport via telefon, APL, radio, GSM telefon eller kabel.


Pumpestations styring
På de følgende sider kan du finde en del af vores produkter, samt deres specifikationer.
Vi præsenterer nogle praktiske eksempler på hvordan PS4 bliver anvendt. Der findes detaljerede bruger informationer og nogle specielle artikler.
Finder du ikke hvad du søger er du meget velkommen til at kontakte os! God fornøjelse!Striber Firma navn

Damgårdsvej 8, 7600 Struer
Postbox 36
Telefon 97 84 00 55 - Telefax 97 84 11 20
Giro 3 62 79 26
A/S reg nr. 164076
Den Danske Bank, Struer
PBS nr. 01057235
e-mail: [email protected]