Betinget overløb

Specification af beregninger og målinger

 1. Beregning af overløbsflow ud fra én eller to niveaumålinger
 2. Registrering af sandt overløbsflow og registrerung af betinget overløbsflow.
 3. Specielle parametre tilføjet PS4

Beregning af overløbsflow ud fra én eller to niveaumålinger

Beregning med én niveaumåling

Beregningen udføres som en normal overløbs beregning i PS4. Det vil sige at overløbet findes ved tabelopslag med den beregnede opstuvning som indgangsværdi. Opstuvningen findes ved at måle niveauet i overløbs bassinet og addere et offset så opstuvningen bliver lig med nul når væskeniveauet når til overløbs kanten. Overløbs beregningen kan forbedres ved at anbringe en niveaudetektor (elektrode) i overløbs bassinet. Når højdeforskellen mellem detektor og oveløbs kant er kendt kan niveaumålingen kalibreres hver gang væskeniveauet passere elektroden. Hvis detektoren anbringes lavere end overløbs kanten anvendes signalet fra den ydermere som signal på, om der kan være overløb (hvis detektoren ikke er neddykket kan der ikke være overløb)
 1. h=Niveau i overløbsbassin[mm]
 2. A=Opstuvningen[mm]
 3. d=(Detektorhøjde) − (Overløbs kantens højde)[mm]:
  Bemærk at værdien er negativ når detektoren sidder lavere end overløbs kanten.
 4. q=Beregnet øjebliksflow[hl/h]:
 5. Q=Beregnet summeret flow [hl]

Beregning med to niveaumålinger

I beregningen indgår udover de parametre, der er omtalt herover, yderligere en niveaumåling i recipieneten: B og en offsetværdi: C, der tilpasser de to målinger: opstuvningen og niveau i recipient, så de reffererer til samme nulpunktsniveau (overløbs kantens niveau). Forskellen mellem niveauerne i overløbs bassinet og i recipienten bliver: h2=(A−B−C). Bemærk at C er positiv når nulniveauet i recipienten ligger lavere end overløbskanten. Endelig findes der en grænseværdi for recipientniveauet der bestemmer om beregningen skal foretages efter ét niveau eller efter to niveauer. Hvis recipientniveauet er over grænseværdien: G, så beregnes flow ved at slå op i tabel 2 med h2 som indgang, ellers beregnes flow ved at slå op i tabel 1 med A som indgang. Hvis h2<0 defineres at q≡0.
 1. B =Niveau i recipient[mm]
 2. h2 =Niveauforskel mellem opstuvning og niveau i recipient[mm]
 3. C =(Overløbs kantens højde) − (nulniveau i recipient)[mm]
 4. q =Beregnet øjebliksflow[hl/h]
 5. Q =Beregnet summeret flow [hl]

Registrering af sandt overløbsflow og betinget overløbsflow

Sandt overløbsflow

Sandt overløbsflow indtræffer så snart betingelserne for beregning af overløbsflow indtræffer. Sandt overløbsflow er det vi normalt opererer med i PS4. For sandt overløb registreres:
 1. Antal overløb (sand)
 2. Varighed overløb (sand)
 3. Summeret flow (sand)
 4. Øjebliks flow overløb

Betinget overløbsflow

En betinget overløbs hændelse er karakteriseret ved en begyndelses tid og en afslutnings tid.

Begyndelsestiden

 1. Begyndelsestiden er typisk 5 minutter.
 2. En betinget hændelse finder kun sted når der har været sandt overløb i en sammenhængende tid der er mindst lige så lang som begyndelsestiden.
 3. En betinget hændelse tælles kun, når denne betingelseer opfyldt
 4. Varigheden af overløb i begyndelses tiden adderes til varigheden af betinget flow i det øjeblik en betinget hændelse indtræffer. Varigheden af overløb medregnes kun hvis hvis den overstiger begyndelsestiden eller hvis en betinget hændelse allerede er i gang.
 5. Summeret flow i begyndelses tiden adderes til betinget summeret flow i det øjeblik en betinget hændelse indtræffer. Summeret flow medregnes kun hvis hvis varigheden af overløbet overstiger begyndelsestiden eller hvis en betinget hændelse allerede er igang.
 6. Indenfor begyndelsestiden er det betingede flow altid lig med nul. Medens den betingede hændelse foregår er det betingede flow identisk med det sande øjebliksflow

Afslutningstiden

 1. Afslutnigstiden er typisk 5 timer, der måles fra tidspunktet for det seneste sande overløbs ophør. Her er naturligvis tale om et sandt overløb der finder sted indenfor rammerne af den betingedehændelse.
 2. Et nyt betinget overløb kan tidligst finde sted efter der ikke har været overløb i en tid der er mindst lige så lang som afslutningstiden+begyndelsestiden.
 3. Varighed af betinget flow tælles op på samme måde som varigheden af sandt flow så længe afslutningstiden ikke er udløbet
 4. Betinget summeret flow tælles op på samme måde som sandt summeret flow så længe afslutningstiden ikke erudløbet
 5. Medens den betingede hændelse foregår er det betingede flow identisk med det sande øjebliksflow

For betinget overløb registreres:

 1. Antal overløb (betinget)
 2. Varighed overløb (betinget)
 3. Summeret flow (betinget)
 4. Øjebliks betinget flow overløb

Specielle parametre

Flag der viser om der foregår et betinget overløb
Flaget er et af PS4's systemflag og nummeret på flaget skal indtastes for at PS4 kan beregne det betingede overløb. Defaultværdien er systemflag nr.079 der svarer til digital alarm nr.32. Redigering af flagnummeret foregår på PS4 tastaturet under: SYSTEM SETUP/INPUT SET-UP/OVERLØB SETUP/BETING.FLAG
Specialkrav til singelbit program
Programmet der sættes op som betingelse for at der tælles varighed af betinget overløb SKAL have kode: Overløb 145  i step 01 (andet programtrin). Programmet ligger i en digital eller analog alarm og alarmens status anvendes af en tids tæller til at måle varigheden af det betingede overløb. I udgangs opsætningen anvendes digital alarm: Betinget ovl-T nr.31  Grunden til dette krav er at programmet skal kunne identificere tælleren, der tæller betinget overløbs varighed, for at kunne kompensere for den tid der går forud for at et betinget overløb finder sted.

bak